Kristengård blir prosjektleder og rådmann i nye Larvik kommune

Kristengård blir prosjektleder og rådmann i nye Larvik
kommune
Kristengård blir prosjektleder og rådmann i ny
Larvik kommun
Sist oppdatert: 03.02.
Jan Arvid Kristengård (61) skal lede sammenslåingprosjektet frem til 1. januar 2018 og blir rådmann i den nye kommun
Jan Arvid Kristengård har takket ja til jobben som prosjektleder f
sammenslåingsprosessen. Han tiltrer som prosjektleder 1. mars 201
Min jobb blir å skape struktur og framdrift i prosjektet. Dette skal kombineres med entusiasm
og energi. Vi skal få mest mulig positivt ut av sammenslåingen og benytte oss av mulighete
dette gir, sier Kristengår
Kristengård skal lede prosjektet fram til sammenslåing 1. januar 2018 og blir da rådmann i d
nye kommune
Kristengård vil fra 1. mars ikke lenger være rådmann i Larvik kommune, men jobbe 100 prose
som prosjektleder i sammenslåingsprossen. Etter planen skal kommunestyret i Lar
konstituere ny, midlertidig rådmann i sitt møte 15. febru
Larvik kommune
Page 1 / 1