Geoforum trøndelag

TAKK FOR LOKALE
GEOMATIKKDAGER TRØNDELAG
2017
OPPSUMMERING AV LG 2017
» Trøndelag 2018 blir spennende – har utfordringer og gir nye
muligheter
» Laser og 3D er teknologi som stadig utvikles og gir oss nye
muligheter. Studie i spillteknologi er en mulighet….
» Matrikkelloven – og faget er stadig en lov og fag som engasjerer
» Geomatikkfaget er i ferd med å rotfeste seg som en nøkkelkilde
blant samfunnsplanleggere, forsvaret og hos primærnæringen
NOEN PUNKTER AVSLUTNINGSVIS
» 150 deltagere
» 14 foredrag
» Takk til programkomiteen for variert program!
» God middag, fin stemning og masse løste verdensproblemer
etterpå (selv om vi ikke klarte løse triksene som Boje hadde)
» Gratulerer til TerraTec for beste utstilling
» Gratulerer til Torgeir Sæther med ny GPS
NOEN PUNKTER AVSLUTNINGSVIS
» Styrerokkering
• Torgrim går ut, takk til deg for arbeidet du har gjort!
• Anna kommer inn, velkommen til deg!!
» Minner om Geomatikkdagene 28-30 mars på Lillehammer
» Det blir lokale geomatikkdager også i 2018
» Vel hjem – toget går kl 14:28 