Skogkveld med Skogselskapet Dato

Skogkveld med Skogselskapet
Dato: 16.03.17
Kl.: 18.30-21.00
Sted: Planteskolen
(Semsveien 44, 3302 Hokksund)
For hvem:
Alle med interesse!
Helt gratis, og vi stiller opp med litt
enkel bevertning!
Lyst til å komme? Send påmelding til:
[email protected]