Ungdomsskole KALENDER - vår 2017

SKOLEKALENDER - UNGDOMSSKOLE
2017
Hamar Montessoriskole
Skoleaktiviteter
SFO
JANUAR
S
1
M
T
VÅR
1 .Nyttårsdag
FAU
FEBRUAR
Uke 1
Skolestyremøter
MARS
APRIL
O
1
O
1
Søknadsfrist VGO.
L
1
2
T
2
T
2
Styremøte
S
2
3
F
3
F
3
M
3
O
4
L
4
L
4
T
T
5
S
5
S
5
F
6
M
6
M
6
L
7
T
7
T
S
8
O
8
O
M
9
T
9
T
9
T
10
F
10
F
10
O
11
L
11
L
T
12
S
12
S
F
13
M
13
M
13
L
14
T
14
T
S
15
O
15
M
16
T
T
17
O
18
T
19
F
Turneorganisasjonen Hedmark
MAI
1
F
2
L
3
S
4
5
M
5
L
6
T
6
7
S
7
O
7
8
M
8
T
8
S
9
T
9
F
9
M
10
- Påskeferie uke 15 -
O
10
L
10
11
T
11
Påskeferie
T
11
S
11
12
O
12
Påskeferie
F
12
M
12
T
13
Påskeferie
L
13
T
13
14
F
14
Påskeferie
S
14
O
14
fellessensur eksamen
O
15
L
15
M
15
T
15
fellessensur eksamen
16
T
16
S
16
T
16
EKSAMEN Matematikk
F
16
fellessensur eksamen
F
17
F
17
M
17
O
17
OH 17.mai
L
17
L
18
L
18
T
18
T
18
S
18
S
19
S
19
O
19
F
19
M
19
20
M
20
Vinterferie
M
20
T
20
L
20
T
20
L
21
T
21
Vinterferie
T
21
F
21
S
21
O
21
S
22
O
22
Vinterferie
O
22
L
22
M
22
T
22
M
23
T
23
Vinterferie
T
23
S
23
T
23
EKSAMEN Norsk/Tent. Nor.8.-9.
F
23
T
24
F
24
Vinterferie
F
24
M
24
O
24
EKSAMEN Nynorsk/Tent.Nyn.8.-9.
L
24
O
25
L
25
L
25
T
25
T
25
S
25
T
26
S
26
S
26
O
26
F
26
M
26
F
27
M
27
M
27
T
27
L
27
T
27
L
28
T
28
T
28
F
28
S
28
O
28
S
29
O
29
L
29
M
29
T
29
M
30
T
30
S
30
T
30
F
30
T
31
F
31
O
31
Uke2
Uke 3
Styremøte
Uke 4
EF/Planlegggingsdag
Uke 5
EF=Elevenes øvrige fridager
OH=Offentlig høytidsdag/helligdag
Uke 7
uke 8
Uke 9
1
OH 1.mai
T
2
Styremøte
O
3
4
T
4
O
5
F
T
6
7
F
8
L
Foreldremøte gruppe 3
VGO Utrprøving 9.kl.
JUNI
T
Uke 6
M
Uke 10
Uke 11
Uke 12
Tentamen matematikk. 10.kl.
Tentamen engelsk.10.kl. turneorg.
Uke 13
Uke 14
Uke 16
OH 2.påskedag
Uke 17
Uke 18
Foreldredugnad
Uke 19
Trekkfag eksamen: Offentliggjøres
Uke 20
EKSAMEN Engelsk
Uke 21
OH Kr.him.fartsdag
EF
Uke 22
Tentamen matematikk. 8.-9.tr.
Tentamen engelsk. 8.-9.tr.
OH 2.pinsedag
Uke 24
Sommeravslutning gruppe 3
- Sommerferie -