Skolerute 2017 - Evenes kommune

SKOLERUTE SKOLEÅRET 2017/18
med planleggingsdager
Måned
August
Man
2
Tirs
2
Ons Tors Fre
2
2
1
Sum
9
Merknader
Skolestart 21.august
September
4
4
4
4
5
21
Oktober
5
5
3
3
3
19
Høstferie 4.-6.(uke 40)
November
4
4
5
5
3
21
Elevfri 17.
Desember
4
4
3
3
4
16
Siste skoledag før jul 22.
Januar
3
5
5
4
4
21
Skolestart 3.
Februar
3
3
3
3
3
15
Vinterferie 19.-23(uke 8)
Mars
3
3
3
4
4
17
Påskeferie f.o.m.26.
April
4
4
4
4
4
20
Påskeferie 02.
Mai
3
4
5
3
1
16
Elevfri 11.,18.,21.
Juni
3
3
3
4
2
15
Skoleslutt 21.
190
Elevfrie dager med mulighet for planleggingsdager for ansatte:
Uke 33
4.-6.10
17.11
02.01
11.05
18.05
22.06