17 Revene er felt p

Status felt rev; pr. 9. februar 2017
Lokalt mottak:
HE
LØ
8
0
Åtejakt
17
Driv. hund
0
Revene er felt med:
Hagle
0
Rifle
17
17
Kjønn:
Hann
10
Hunn
7
17
Alder:
<1 år
7
>1 år
10
17
Sykdom:
Skabb
0
Annet
Antall felt:
Revene er felt på:
ST/RO EN-1-2-3
0
0
TR-1-2
VA
ÅM-1-2
0
9
0
Totalt innrapportert rev:
17
Hijakt Lokkejakt Klapp-/drivjakt Sporingsjakt Bås/felle Posterings-/lurjakt
0
0
0
0
0
0
Bifangst
0
17
0
Største reven hittil er i kg:
7,9
Gjennomsnittsvekten på de felte revene er:
6,4
Revjegernes tre på topp:
Nummer: Navn:
1. Dag Sukke
1. Kristin Maagaard
2. Stein Bjerke
3. Arild Hogstad
Felt av Rune Lien i Heradsbygda 08.01.17
Antall rev:
5
5
4
2
Sted:
Heradsbygda
Vang
Vang
Heradsbygda