Innkalling til årsmøte for 2016 i Vindfylla Spelemannslag

Innkalling til årsmøte for 2016
i
Vindfylla Spelemannslag
Tid: Tysdag den 28. februar kl. 20.00
Stad: Vrimlearealet på Kjølsdalen Montessoriskule
Saksliste :
1. Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
2. Val av møteleiar og sekretær
3. Val av to personar til å skrive under møteboka
4. Årsmelding for 2016
5. Rekneskap for 2016
6. Budsjett for 2017
7. Arbeidsplan for 2017, diskusjon rundt aktivitetsnivå framover.
8. Val
9. Innkomne saker
Innkomne saker må vere styret i hende innan 21. februar 2017
Med helsing
Styret i Vindfylla