Modell ymesse - modellflymesse

Modellflymesse
Søndag 5. februar 2017
kl. 11-16 i Ekeberghallen
Fly, helikopter, biler, oppvisning og
konkurranser. Hobbyforretninger,
bruktmarked, stort lotteri!
Inngang 75,- Familie 200,- Lodd 10,www.modellflymesse.no
MO
DE
Arrangør, Medlem NLF
LL
FL
YM
ES
SE