Oslo kommune Utdanningsetaten Godlia skole Møteinnkalling

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Godlia skole
Møteinnkalling
Til:
Fra:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh:
Telefon:
Driftsstyrets medlemmer
Øyvind Bibow Hansen
Driftsstyret på Godlia skole
Personalrommet
02.03.2017 17:00
ØBH
22757400
Sak 10/17:
Godkjenning av referat
Sak 11/17:
Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt
Sak 12/17:
Godt nytt fra skolen
Sak 13/17:
Årsregnskap og fullstendighetserklæring
Sak 14/17:
Økonomi, skole og AKS
Sak 15/17:
Høringsuttalelse om ressursfordelingsmodellen
Sak 16/17:
Tilsyn, miljørettet helsevern
Sak 17/17:
Revidert plan for elevenes psykososiale miljø
Sak 18/17:
Eventuelt
Utdanningsetaten
Godlia skole
Besøksadresse:
Vetlandsveien 45
0671 OSLO
Telefon: 22 75 74 00
Telefaks: 22 75 74 20
Org.nr.: 979927533
[email protected]
www.godlia.gs.oslo.no