2017 - Tillitsvalgte.xlsx

Tillitsvalgte 2017
Lag/avdeling
Hovedstyret
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara Styremedlem
Vara Styremedlem
Revisorer
Revisor
Revisor
Styre /anleggskomite
Styremedlem
Styremedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Hall / Banekomite
Medlem
Medlem
Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Sportslig Utvalg
Medlem utvalg A-lag
Medlem utvalg Barnefotball
Medlem utvalg Barnefotball
Medlem utvalg Ungdoms fotball
Medlem utvalg Ungdoms fotball
Foreldreutvalg
Medlem
Medlem
Medlem
Menn 39
Administrativ kontakt, Oppmann
A-lag
Sportslig Ansvarlig
Administrativ kontakt/Oppmann
Gutter 19 - 1998/99/2000
Sportslig Ansvarlig
Trener
Foreldrekontakt
Foreldrekontakt
Foreldrekontakt
Jenter 16 - 2001/02
Sportslig Ansvarlig
Trener
Navn
Mobil
Epost
Kåre Edøy
Per Øyvind Aspen
Lorentz Gunnar Boxaspen
Alexander B. Stene
Rune Bjerkeseth
Hedda Evjen
Jan Erik Larsen
Stian Edvardsen
901 29 018
915 90 380
416 46 389
976 89 073
975 12 394
400 37 371
995 41 967
906 65 182
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ole Jan Indergaard
Sverre Pleym
481 16 399
481 22 189
[email protected]
[email protected]
Odd Inge Bjerkestrand
Knut Rikardsen
Bjørn Bøe
Leif Helge Bergsnev
Per Helge Gjeldnes
Terje Ohr Ødegård
Svein Erik Odde
Arne Pedersen
Johan Arnt Vassli
992 65 667
418 52 938
452 42 215
416 68 167
994 82 412
957 09 968
907 80 787
911 97 011
412 56 196
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lorentz Gunnar Boxaspen
Svein Erik Odde
416 46 389
907 80 787
[email protected]
[email protected]
Svein Erik Odde
Kirsti Grawert
Kari Røkkum Winje
907 80 787
913 61 158
957 27 996
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lars Gøran Bakk Dromnes
906 54 236
[email protected]
Ken Gøran Blakstad Skar
952 16 367
[email protected]
Bjørnar Semundseth
954 35 958
[email protected]
Lars Gøran Bakk Dromnes
Tor Arne Paulsen
906 54 236
948 02 147
[email protected]
[email protected]
Aleksander B. Stene
Knut Einar Olsen
Kari Røkkum Winje
Jon Andre Haltbakk
Kjersti Eresvik
976 89 073
971 98 532
957 27 996
454 32 114
900 90 377
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stian Edvardsen
Kjell Ivar Gjøstøl
90 66 51 82 [email protected]
46 50 90 90 [email protected]
Trener
Kasserer
Utstyrsansvarlig
Foreldrekontakt
Gutter 14 - 2003
Trener
Trener
Foreldrekontakt
Gutter 13 - 2004
Sportslig Ansvarlig
Trener
Foreldrekontakt:
Jenter 13 - 2004
Trener:
Ass.trener
Ass.trener
Lagleder:
Lagleder
Gutter 12 - 2005
Trener
Trener
Lagleder
Gutter 11 - 2006
Sportslig ansvarlig
Administrativ kontakt/Oppmann
Foreldrekontakt
Gutte 10 - 2007
Sportslig ansvarlig
Trener
Trener
Trener
Administrativ kontakte
Foreldrekontakt
Jente 10 - 2007
Trener/oppmann
Foreldrekontakt
Foreldrekontakt
Foreldrekontakt
Gutter 8 - 2009
Sportslig Ansvarlig
Trener
Foreldrekontakt
Gutter 7 - 2010
Sportslig Ansvarlig
Foreldrekontakt
Aktivitetsgruppa - 2011/12/13/14
Sabeltanngym
Kontaktperson
Ordenskomite
Leder
Medlem
Medlem
Repr. Kretsting
Ken Gjøran Skar
Rune Edøy
Eskild Blomsø
Eivind Haugan
95 21 63 67
90 79 33 19
90 12 90 19
92 28 37 60
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Roger R. Aarø
Magne Nygård
Knut Einar Olsen
951 18 848 [email protected]
901 95 015 [email protected]
971 98 532 [email protected]
Espen Næss
Kjell Ivar Gjøstøl
Frank Slotterøy Sørgård
905 84 047 [email protected]
465 09 090 [email protected]
994 58 595 [email protected]
Andor Osborg
Eskild Blomsø
Per Ivar Duås
Inge Bævre
Fredrik Sandnes
994 82 547
90 12 90 19
993 77 150
982 52 641
922 92 551
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Birger Rindal
Trond Lystrup
Martin Stumpmeier
402 20 198
451 17 890
977 93 565
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jan P. Brandtzæg
Per Øyvind Aspen
Anita N. Brandtzæg
414 51 510
915 90 380
952 24 565
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ola Bø Nyland
Roger Sevaldsen
Steinar Strand Olsen
Frode Pedersen
Per Øyvind Aspen
Gunnvor Fevang
942 88 872
911 10 663
920 12 206
993 75 334
915 90 380
452 76 967
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Åshild Rosvoll
Gunvor Sevaldsen Lentz
Iren Aune Stendahl
Kathrin Todal Martinsen
480 54 115
952 30 031
913 74 119
482 14 720
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Odd Are Bremnes
Frank Biesmans
Per Olav Kalvåg
928 62 251
918 54 169
957 42 241
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ken Gøran Skar
Camilla Gaupseth
952 16 367
916 25 353
[email protected]
[email protected]
Kirsti Wirum
901 08 008
[email protected]
Roger Solli-Sæther
Just Arve Ingebrigtsen
Bjørn Bøe
901 29 020
915 83 992
452 42 215
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kåre Edøy
Per Øyvind Aspen
901 29 018
915 90 380
[email protected]
[email protected]
Repr. Idrettsråd
Kåre Edøy
Annet (Kvalitetsklubb)
Oppstarts ansvarlig
Trener ansvarlig
Dommer kordinator
901 29 018
[email protected]