KURSDATOER 2017 12. januar: Indre Østfold 16

VIKEN SKOG INVITERER TIL AKTIVT SKOGBRUKS KURS MED TEMA
SMART BRUK AV SKOGFOND
Delta på et av de fem kursene som er satt opp i
Akershus i 2017. Lær mer om skogfond og hvor
gunstig ordningen faktisk er! Når skogfondsmidlene
brukes riktig øker nettoinntekten til deg som skogeier
betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av
investeringene.
Emner for kurset
o Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?
o Bruksområder for skogfondet, særlig de som gir skattefordel.
o Beregning av skogfondsats.
o "Skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondet brukes, og
merinntekten skogeieren sitter igjen med i lommeboka når skogfond utnyttes
maksimalt.
o Lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringene (skogkultur, veier,
planer, miljø, kompetanse mm.)
o Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre,
oversikter og praktisk bruk.
KURSDATOER OG STEDER 2017
9. mars:
14. mars:
23. mars:
30. mars:
4. april:
Grønt Fagsenter, Hvamsvegen 696, Hvam
Mortens Kro, Trondheimsveien 3, Hagan
Viken Skog Nannestad, Teiealleen 6, Nannestad
Aalgaard – Bjørkehallen, Bingenveien 1, Sørum
Sandvika eller omegn – sted kommer!
Klokkeslett: 18 – 22
Kursinstruktør: Håvard Midtskogen
Kursavgift: kr 770 (kan dekkes av skogfond)
Påmelding til Martin Bråthen (prosjektleder Viken Skog)
Telefon: 97611916
E-post: [email protected]
Forbeholder oss retten til å avlyse dersom ikke nok deltagere