Dyna Oc (2) WRG 8s Koppernaglen, S Fast W lys

Kaffiskjæret (privat)
Iso R 4s
Odden
Fl R 2s
Høvikodden, øvre
Fl W 3s
Dyna
Dyna WRG 8s
Oc
(2)
Oc ( 2) WRG 8s
Kobber naglen
Iso G 4s
Hukskjæra
Iso R 2s
Rolfsflu a
Iso R 4s
Høvikodden, nedre
QW
Lille Herberen
Iso R 4s
Skurvegr unnen
Iso R 2s
Østr e Kavrin gdyng a
Fast W lys
Kavring sanden
Iso G 2s
Nordre Kavr ingdynga
QW
Kavring en
Kavring en, VOc WRG 6s
Tingvallag runnen
Fast W lys
Iso G 4s
Hovedøya, NV
Fast G lys
Sildeberget, Ø-side
QG
Sildeberget
Galten
Kopper naglen , S Fl W 2s
Iso G 2s
Fast W lys
Sandtangen
Fl W 3s
Nakkh olmen
Fl G 2s
Nakkh olmsteinen
Iso G 2s
Kalvøya, øvre
Fl R 3s
Kalvøya, nedre
QR
Kalvøygrunnen
Fl G 3s
Stan gskjæ rrabben
Oc (3) WRG 10s
Rausekken e
Iso W 6s
Snarøykilen
Fl R 3s
Bleikø ya
Oc WRG 4s Kalvodden
Iso R 2s
Sjur søya mo lo
Iso G 2s
Blindskjær båen
Fl R 3s
Dragg erskjær grunnen
VQ (9) W 10s
Bleikø ysundet
Fl G 3s
Lindøya
Heggho lmen Fl R 5s
Iso G 2s
Gressholmen (priv)
Fl W
Bleikø yflua
Iso W 4s
Ram ber gøya
Fast R lys
Østr e Tangeflu
Oc WRG 6s
Ram ber gskårflua
Iso R 4s
Nesodden senter
Iso W 2s
Nordre Langøy Nordre Langøyrabban e
Iso G 4s
Oc (2) WRG 8s
Vassholmgr unnen
Iso R 2s
Brønnøya, NØ
Fl R 3s
Hareholmen
QR
Ildjernsflu
Oc (3) WRG 10s
Grasb erg et
QW
Selskjærgr unnen
QG
Gåsøy
Iso WRG 6s
Gåsung ane, NØ
Iso WRG 2s
Lindholmgrunn en
Fl G 2s
Gåsung ane
Iso G 4s
Vestre Måsane
Fl WRG 2s
Bjørkøygrunnen (privat)
Fl R 3s
Storeflu, V
VQ (9) W 10s
Østr e Måsan e
Iso W 2s
Nordre Steilesand
Iso G 2s
Fyrsteila, NØ
Fast R lys
Knerten, SV
Fast G lys
Torskegr unnen
Iso G 4s
Storsteilen e, SV
Fast G lys
Tjuvholm ene
QR
Torsteingrunnen
Fl Y 3s
Tajet (p rivat)
Iso R 2s
Slemm estad grunnen
VQ (6) W LFl 10s
Geitungholm grunnen
Iso R 6s
Midlertidige Oslofjord
Fl W 3s
Torpene
Iso R 2s
Langårarabbane
Iso W 2s
Spro
Oc (3) WRG 10s
Langåra
Fast R lys
Sydvestg runnen
QW
Solb akke
Fast G lys
Lågøygrun nen, V
Iso G 4s
Torodd en
Fast R lys
Nordre Sundbyholm en
Oc (3) WRG 10s
Aspond , Ø
Iso R 4s
Djupgrun nen
Fl G 3s
Aspond
Iso G 2s
Ristodd en
Oc (2) WRG 8s
Digerud, N
Fast G lys
Digerud, S
Iso WRG 4s
Storegrunnen
Oc WRG 6s
Torskekrakken
Iso G 6s
Askholm flaket
Fast G lys
Askholm ene
Iso R 2s
Galter yggen
Fast R lys
Askholm grunnen
Oc G 6s
Revjeodden
Iso G 2s
Båtstø
Iso G 4s
Tron stadodden
Oc (3) WRG 10s
Søre Tronstad odden
Iso W 2s
Bjørnnes (privat)
Fast R lys
Raudho lmane
Iso R 2s
Hallan gstangen
Iso WRG 2s
Langebåt
Oc (2) WRG 8s
Mø kkalassgrunnene
Iso G 2s
Kaholmgunnen
Iso R 2s
Kaholmen vest
Iso G 4s
Orm eleina
Iso R 4s
Sted grunnen
QW
Bergh olmen, V
Iso G 4s
Bergh olmen, Ø
Iso G 6s
Håøytangen
Iso W 4s
Drøbakjeteen, V
Fl R 3s
Drøbakjeteen, Ø
Fl G 3s
Kaholmen
Oc WRG 6s
Husvikodden
Iso WRG 4s
Småskjærene Drøbakgr unnen
Fast R lys
Fast G lys