SYK Inter 0311b - Halden kommune

KOMPETANSESKJEMA
DOKUMENTASJON OG KARTLEGGING
Navn:
Fødselsdato:
Beskrivelse av gjennomgått
opplæring, f.eks:
Hente inn bruker fra Gerica
Tildeling av tjeneste
Innkomstsamtale
Statistikk
Melde innleggelse og utskrivelse
til pasientkoordinator
Utskrivelse
Søknad om tjeneste
Kartlegging av individuelle behov,
anbefale type tjeneste
Bruk av MEWS og ISBAR
Utredning av demens
Bruk av ulike observasjonsskjema
Dato
Opplæring gitt av
(arbeidssted og
signatur)
Opplæring mottatt
av, signatur