Program Digital hverdag 2017

VELKOMMEN TIL KONTORETS ÅRLIGE FAGFORUM
Digital hverdag 2017
Effektivisering, sikkerhet og arkiv
22. og 23. mars 2017 – Thon Hotell Opera, Oslo
DAG 1-> 22. mars 2017
Tid
Tema
10:00 - 10:15 Åpning v/Kontoret
10:15 - 11:15 Ny Arkivforskrift
11:15
12:00
12:15
13:00
14:00
14:45
Foreleser
- 12:00 «Strøm på papir er ikke digitalisering» Hva er egentlig
digitalisering? Tom Skolbekken gjør et kort tilbakeblikk på
digitaliseringen, før han belyse den seneste utviklingen for de
digitale postkassene. Kanskje får vi en sniktitt på noen tanker
Posten har om hva som kan komme.
- 12:15 Paus
- 13:00 Nye personvernregler fra EU – blir det endrede krav til
Skytjenester og overføring av data til land utenfor EU?
- 14:00 Lunsj
- 14:45 SAMDOK som virkemiddel i utviklingen av arkivsektoren.
Utfordringer i forhold til digitale avleveringer
- 15:15 e-signatur fra Difi
Martin Bould
Ciber
Tom Skolbekken
Posten Norge
Bjørn Erik Thon
Datatilsynet
Kari Frodesen
Riskarkivet
Olav Skarsbø
Difi
15:15 - 16:00 Leverandører
18:30Digitaliseringvorspiel med sosial aktivitet
19:30
Middag
Besøksadresse
Postadresse
Poststed
Lakkegata 19-23, Grønland
Postboks 9202
0134 Oslo
Tlf. +47 916 61 938
E-post: [email protected]
http://delta.no/kontoret
DAG 2 -> 23. mars 2017
Tid
09:00 - 09:05
Tema
Velkommen dag 2 v/ kontoret
Hva er kommunalt IKT-arkitektur og hvordan tenkes arkivarkitektur inn i dette, og hva betyr det egentlig?
Barnevernsprosjekt for å etablere oversikt over hvilke data og
opplysninger som brukes i barnevernet og hvordan dette kan
inngå i digitale løsninger og arkiv
Pause
Åpen kommune
Hvem eier tiden vår og hvordan bruker vi den?
09:05
09:50
09:50
- 10:35
10:35
10:55
- 10:55
- 11:40
11:40
- 12:40
Lunsj
12:40
- 13:15
13:15
- 14:00
«Difi,s bidrag til digitalisering av avtaleprosesser»
Hvilke muligheter og gevinster gir den siste felleskomponenten
lansert av Difi. Tom Skolbekken gir oss innsikt i den nye
eSigneringsløsningen fra Difi, og vi oss hva den kan gjøre,
inklusive et konkret kundecase med store gevinster.
Digital post i Stjørdal kommune
14:00
14:15
- 14:15
- 14:45
Pause
Avslutningsforedrag
14:45:
- 15:00
Oppsummering og avslutning
Besøksadresse
Postadresse
Poststed
Lakkegata 19-23, Grønland
Postboks 9202
0134 Oslo
Foreleser
Anne Mette Dørum
KS
Anne Mette Dørum
KS
Kristian Mjøen
Trondheim
kommune
Tom Skolbekken
Posten Norge
Nina Fossbakken
Stjørdal kommune
Sonja Smith
Kontoret, Delta
Tlf. +47 916 61 938
E-post: [email protected]
http://delta.no/kontoret