0 0,5 1 0,25 Nautical Miles

Kavringsanden
Iso G 2s
Dyna
Oc (2) WRG 8s
Nordre Kavringdynga
QW
Odden
Fl R 2s
Hukskjæra
Iso R 2s
Kobbernaglen
Iso G 4s
Lille Herberen
Iso R 4s
Tingvallagrunnen
Iso G 4s
Hovedøya, NV
Fast G lys
Sildeberget, Ø-side
QG
Sildeberget
Fl W 2s
Koppernaglen, S
Fast W lys
Nakkholmen
Fl G 2s
Kavringen
Kavringen, VOc WRG 6s
Fast W lys
Skurvegrunnen
Iso R 2s
Dyna
Oc (2) WRG 8s
Rolfsflua
Iso R 4s
Østre Kavringdynga
Fast W lys
Sandtangen
Fl W 3s
Galten
Iso G 2s
Bleikøya
Oc WRG 4s Kalvodden
Iso R 2s
Nakkholmsteinen
Iso G 2s
Rausekkene
Iso W 6s Stangskjærrabben
Oc (3) WRG 10s
Snarøykilen
Fl R 3s
Heggholmen
Iso G 2s
Draggerskjærgrunnen
VQ (9) W 10s
Lindøya
Fl R 5s
Blindskjærbåen
Fl R 3s
Bleikøysundet
Fl G 3s
Gressholmen (priv)
Fl W
Bleikøyflua
Iso W 4s
Rambergøya
Fast R lys
Østre Tangeflu
Oc WRG 6s
Rambergskårflua
Iso R 4s
Nesodden senter
Iso W 2s
Vassholmgrunnen
Iso R 2s
Ildjernsflu
Oc (3) WRG 10s
Nordre Langøy
Oc (2) WRG 8s
Selskjærgrunnen
QG
0
Nordre Langøyrabbane
Iso G 4s
Nautical Miles
0,25
0,5
1