Velkommen til Sofagrisene

Ukeplan KATTA (UKE 6) 06.-10.Februar 2017
Ukene fremover skal vi på Katta ha tema om kroppen. Dette er som en læringsstøttende aktivitet og vi kommer å
variere med temaet innenfor forskjellige fag.
Mandag
Opprop- 14:00
Matstund- 14:10-14:30
Leksetid Utelek
Tirsdag
Opprop- 13:30
Matstund- 13:40 -14:00
Onsdag
Opprop- 13:30
Matstund- 13:40-14:00
Opprop- 13:30
Matstund- 13:40-14:00
Fredag
Opprop- 1330
Matstund- 15:00-15:30
TEMA: KROPPEN
Vi skal utforske temaet
og lage bilder av
kroppen vår
SLØYD 14.45-16:00
14:30-15:30
Lekser og fordypning
Læringstøttende aktivitet
Fysisk aktivitet og lek
Torsdag
TUR TIL GRINDA
13:45-15:00
)
Læringsstøttende aktivitet
Påmeldingsaktivitet
TEMA: KROPPEN
Vi starter temaukene om
kroppen
Fysisk aktivitet og lek
Digitid 3C
Fysisk aktivitet og lek
Vi bruker pc til matteleker i
klasserommet
SLØYD 14.45-16:00
Leksetid / utelek 14:00 -15:00
Kunst, kultur og kreativitet
Lekser og fordypning
Fysisk aktivitet og lek
Læringsstøttende aktivitet
Læringstøttende aktivitet
KUNST,
KULTUR OG
Påmeldingsaktivitet
KREATIVITET
Læringstøttende
aktivitet
VVVi
15:00-16:00
KATTA: 23 00 53 81SJAKK
MOBIL
: 47 68 35 94 NÅR VI ER PÅ TUR
[email protected]
KATTA: 23 00 53 81 MOBIL: 47 68 35 94 NÅR VI ER PÅ TUR
[email protected]