ukeplan for 3. trinn uke 6

UKEPLAN FOR 3. TRINN UKE 6
Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene.
Mandag 06.02.17
Tirsdag 07.02.17
Onsdag 08.02.17
Torsdag 09.02.17
Fredag 10.02.17
08.15-08.30 Morgenåpning
08.15-08.30 Morgenåpning
08.15-08.30 Morgenåpning
08.15-08.30 Morgenåpning
08.15-08.30 Morgenåpning
Begreper
Lesing og skriving
lister
Samfunnsfag
Samefolkets dag
UTEGYM!
Mattegrupper
tallforståelse
Engelsk
vegetables
Tiey regning
oppstilling av
regnestykker
Slutt 13.30
AKS
Rundstykker og egg
0730-0800: Grøt
1330-1400: Brødmat
1345-1430:Utetid
1430-1500: Leksetid
1430-1600: Spill
Tegning/kpk Hobby
Vanntilvenning:
Kont.gr. 3,1 og 3,2
bader i uke 6 og 9
Kont.gr. 3,3 og 3,4
bader i uke 7 og 10
Stenger 1700
1430-1530: LSA
Vi jobber med: Lesing,
skriving og ukas ord
1530-1600: Spill,
Idrettshall,Tegning/kp
kStenger 1700
Lesing og skriving
lister
Slutt 13.30
Slutt 13.00
Kunst og håndverk
samebånd
Slutt 13.00
HUSK Å LEVERE
LEKSENE DINE I DAG!
AKS 0730-1700
1345-1430:Utetid
Naturfag
samene
Regning
oppstilling av
regnestykker
Lekse til torsdag:
Matematikk:
Radius oppgavebok
s. 82 og 83.
Norsklekse i lekseboka
eller på leseskjema.
1330-1400: Brødmat
Ukeprøve
Lesing og skriving
lister
Bibliotek. Husk boka
di!
Musikk
Slutt 13.30
Begreper
AKS 0730-0800
Brødmat
1330:Brødmat
1345-1430: Utetid
1430-1500: Leksetid
1430-1600: Spill
Tegning/Kpk Hobby
AKS 0730-0800: Grøt
1300-1330: Brødmat
1315-1400: Utetid
1400-1500: LSA: Vi
jobber med:
tallforståelse
15:00-1600:
Idrettshall,Spill og
konstruksjon
Stenger 1700
Basket (P) 1600-1645
HUSKELEKSE:
Jeg vet hva
plassverdistystemet
er.
AKS 0730-0800:
Ostesmørbrød
1300-1400: Utetid
1400-1430:
Tomatsuppe
1430-1630:
Aktiviteter: Film,
idrettshall, hobby,
konstruksjon og
maling
Stenger 1700
Stenger 1700
ENGELSKE GLOSER (Vi ønsker at elevene vet hva glosene betyr og kan skrive dem riktig):
cabbage= hodekål, lettuce= salat, broccoli= brokkoli, corn cob= maiskolbe
UKAS MÅL (Vi ønsker at foreldre snakker med eleven om ukas mål):
Jeg kan stille opp regnestykker, låne og veksle.
Jeg kan skrive en huskeliste og en handleliste.
1
9 3
UKAS BEGREP (Vi ønsker at elevene kan forklare ukas begrep):
veksle= bytte
urbefolkning= gamle eller opprinnelige beboere eller innbyggere
Jeg er klar til å levere norsk- og mattelekse på torsdag.
Jeg er klar til å vise lesemappe på fredag.
Jeg har øvd på å skrive de engelske glosene, vet hva de
betyr og er klar for å skrive dem riktig på ukeprøven.
Jeg har snakket om ukas begreper og ukas mål hjemme.
Hilsen Vindina, Watan, Maria, Andreas, Ragnhild, Bente, Ine Marie og Jenny:)