scorekort med resultater

Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Olsen Alf
1A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
1
9
9
8
26
26
2
9
8
M
17
3
9
9
7
4
9
9
5
9
6
Olsen Alf
1A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
C2
0
Skytter:
C2
246
9
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
26
2
1
9
9
7
25
25
271
2
43
43
1
2
9
9
8
26
51
297
2
25
68
68
2
3
9
8
6
23
74
320
1
8
26
94
94
2
4
10
8
8
26
100
346
1
7
7
23
117
117
1
5
10
9
9
28
128
374
1
10
9
7
26
143
143
1
6
9
9
8
26
154
400
7
9
9
8
26
169
169
2
7
10
9
9
28
182
428
8
9
9
7
25
194
194
2
8
9
9
7
25
207
453
2
9
10
9
8
27
221
221
1
9
9
9
9
27
234
480
3
10
9
9
7
25
246
246
2
10
9
7
7
23
257
503
1
Totalt
246
246
Totalt
257
503
10
1
1
2
16
10
9
2
2
1
3
2
17
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Hillestad Leif Morten
1B
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
1
M
M
M
0
0
2
M
M
M
0
3
M
M
M
4
M
M
5
M
6
Hillestad Leif Morten
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
0
1
M
M
M
0
0
0
0
0
2
M
M
M
0
0
0
0
0
0
3
M
M
M
0
0
0
M
0
0
0
4
M
M
M
0
0
0
M
M
0
0
0
5
M
M
M
0
0
0
M
M
M
0
0
0
6
M
M
M
0
0
0
7
M
M
M
0
0
0
7
M
M
M
0
0
0
8
M
M
M
0
0
0
8
M
M
M
0
0
0
9
M
M
M
0
0
0
9
M
M
M
0
0
0
10
M
M
M
0
0
0
10
M
M
M
0
0
0
Totalt
0
0
Totalt
0
0
0
9
0
C2
0
18m-2
10
1B
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
C2
0
Skytter:
10
9
0
0
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Bryn Anne
2A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
1
10
10
10
30
30
30
3
2
9
9
8
26
56
56
3
9
8
8
25
81
4
9
8
8
25
5
8
8
2
6
9
9
7
9
8
Bryn Anne
2A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
R2
0
Skytter:
R2
250
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
1
10
8
7
25
25
275
1
2
2
9
7
7
23
48
298
81
1
3
10
9
7
26
74
324
106
106
1
4
9
8
7
24
98
348
1
18
124
124
5
9
8
5
22
120
370
1
7
25
149
149
2
6
10
10
7
27
147
397
9
7
25
174
174
2
7
9
9
8
26
173
423
2
9
9
8
26
200
200
2
8
9
8
7
24
197
447
1
9
9
9
8
26
226
226
2
9
9
7
7
23
220
470
1
10
9
8
7
24
250
250
1
10
10
9
M
19
239
489
1
1
Totalt
250
250
Totalt
239
489
5
9
3
9
13
9
1
1
1
2
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Risa Jon
2B
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
Risa Jon
2B
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
R2
0
Skytter:
R2
229
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
9
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
1
10
9
9
28
28
28
1
2
1
9
6
5
20
20
249
2
8
8
8
24
52
52
2
10
5
5
20
40
269
3
9
8
4
21
73
73
3
7
6
4
17
57
286
4
8
7
5
20
93
93
4
10
9
3
22
79
308
5
9
8
6
23
116
116
1
5
9
6
5
20
99
328
6
9
8
7
24
140
140
1
6
10
7
3
20
119
348
1
7
9
7
7
23
163
163
1
7
10
7
7
24
143
372
1
8
8
8
6
22
185
185
8
7
7
6
20
163
392
9
7
6
5
18
203
203
9
10
9
8
27
190
419
10
10
9
7
26
229
229
1
1
10
9
6
1
16
206
435
Totalt
229
229
2
7
Totalt
206
435
1
10
9
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Hillestad Katrine
3A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
Hillestad Katrine
3A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
R1
0
Skytter:
R1
276
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
9
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
9
1
10
9
9
28
28
28
1
2
1
10
10
9
29
29
305
2
1
2
9
9
9
27
55
55
3
2
10
10
9
29
58
334
2
1
3
10
9
9
28
83
83
1
2
3
10
10
9
29
87
363
2
1
4
10
10
9
29
112
112
2
1
4
10
9
9
28
115
391
1
2
5
9
9
8
26
138
138
2
5
10
10
10
30
145
421
3
6
10
9
9
28
166
166
1
2
6
10
10
10
30
175
451
3
7
10
10
9
29
195
195
2
1
7
10
10
9
29
204
480
2
1
8
10
10
7
27
222
222
2
8
10
10
9
29
233
509
2
1
9
10
10
8
28
250
250
2
9
10
10
9
29
262
538
2
1
10
10
8
8
26
276
276
1
10
10
10
9
29
291
567
2
1
Totalt
276
276
12
Totalt
291
567
21
9
13
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Klingsheim Joakim
3B
Totalt
Klubb: KLEPP - Klepp Bueskyttere
Klingsheim Joakim
3B
Totalt
Klubb: KLEPP - Klepp Bueskyttere
R1
0
Skytter:
R1
274
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
9
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
9
1
10
9
8
27
27
27
1
1
1
10
10
9
29
29
303
2
1
2
10
10
8
28
55
55
2
2
10
9
7
26
55
329
1
1
3
9
9
9
27
82
82
3
3
10
10
8
28
83
357
2
4
10
9
8
27
109
109
1
4
9
9
7
25
108
382
5
9
9
8
26
135
135
2
5
10
9
9
28
136
410
1
2
6
10
10
8
28
163
163
6
10
9
8
27
163
437
1
1
7
9
8
8
25
188
188
1
7
10
10
9
29
192
466
2
1
8
10
9
9
28
216
216
1
2
8
10
9
9
28
220
494
1
2
9
10
10
10
30
246
246
3
9
9
9
8
26
246
520
10
10
9
9
28
274
274
1
2
10
10
9
8
27
273
547
1
1
Totalt
274
274
11
12
Totalt
273
547
11
13
1
2
2
2
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Lindseth Øyvind
4A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
1
8
7
5
20
20
20
2
10
10
7
27
47
47
2
3
10
9
9
28
75
75
1
4
9
8
5
22
97
97
5
10
10
7
27
124
124
6
9
9
6
24
148
148
7
10
9
5
24
172
172
8
10
9
6
25
197
197
9
7
6
5
18
215
215
10
9
8
3
20
235
235
Totalt
235
235
Lindseth Øyvind
4A
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
IN 1
0
Skytter:
IN 1
235
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
1
8
7
6
21
21
256
2
9
7
6
22
43
278
2
3
8
6
3
17
60
295
1
4
7
7
2
16
76
311
5
8
7
M
15
91
326
2
6
9
7
7
23
114
349
1
1
7
8
7
2
17
131
366
1
1
8
9
8
8
25
156
391
1
9
9
8
8
25
181
416
1
10
7
6
6
19
200
435
Totalt
200
435
10
9
2
1
7
8
10
9
1
1
0
4
Skytter:
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Kveldsstevne 4 av 5, Revheim Skole
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Revheim Skole, Stavanger, 08-02-2017
Olufsen Ole-Kristian
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
4B
Totalt
Olufsen Ole-Kristian
4B
Totalt
Klubb: STAVA - Stavanger Bueskyttere
R1
0
Skytter:
R1
274
18m-1
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
10
9
18m-2
1
2
3
Totalt
Tot. dist.
Totalt
1
10
9
9
28
28
28
1
2
1
9
9
7
25
25
299
2
10
9
8
27
55
55
1
1
2
10
9
8
27
52
326
1
3
10
10
10
30
85
85
3
3
10
8
8
26
78
352
1
4
10
9
9
28
113
113
1
4
10
9
9
28
106
380
1
5
10
10
8
28
141
141
2
5
10
10
8
28
134
408
2
6
10
9
9
28
169
169
1
2
6
10
10
10
30
164
438
3
7
9
9
8
26
195
195
2
7
9
9
9
27
191
465
8
9
8
7
24
219
219
1
8
10
8
8
26
217
491
9
10
10
10
30
249
249
9
9
9
8
26
243
517
10
9
8
8
25
274
274
10
10
10
9
29
272
546
2
1
Totalt
274
274
Totalt
272
546
11
11
2
3
1
12
11
10
9
2
1
2
3
1
2