Aktivitetsplan for 2.-4. base, vinterferie 2017 SFO stiller med grillmat

Aktivitetsplan for 2.-4. base, vinterferie 2017
Mandag
Basedag
9:00: Morgengym
med Hassen.
Tirsdag
Basedag/tur
9:00: Morgengym
med Jostein.
Onsdag
Basedag/tur
9:00: Morgengym
med Lasse.
Torsdag
Varmmat
9:00: Morgengym
med Hassen.
Fredag
Tur/filmdag
9:00: Morgengym
med Jostein.
10:00: Måltid 1
10:00: Måltid 1
10:00: Måltid 1
10:00: Måltid 1
10:00: Måltid 1
11:00: Base.
Bake pølsebrød
med Ann Tove.
3. og 4.: tur til
Liantunet kl 1113.
1. og 2. grilltur i
nærområdet.
1. og 2.: tur til
Liantunet kl 1113.
3. og 4. grilltur i
nærområdet.
11:00: Base.
bibliotek med
Jostein.
11:00: Tur i
nærområdet.
13:30: Måltid 2
13:30: Måltid 2
13:30: Måltid 2
13:30: Måltid 2
14:00: Base.
Forming med
Kristin.
Disco i øvre
gymsal med
Hassen.
14:00: Base.
Forming med Ann
Tove.
14:00: Base.
Forming med
Haldis og Kristin.
13:30: Måltid 2.
Varmmat denne
dagen. Pizza med
grov bunn.
14:00: Utetid.
SFO stiller med grillmat på grillturene.
Endringer kan forekomme fra dag til dag. 
14:00:
Ballongfest i
nedre gymsal.
Film i festsalen.