Leiekjørere i Namsskogan 2016-2019

Leiekjørere i Namsskogan 2016-2019
Følgende aktører har fått dispensasjon for bruk av snøscooter til ervervsmessig kjøring i Namsskogan.
Navn
Sted
Telefon
Trond Smalås
Smalåsen
48025606
[email protected]
Ove Torstein Mellingen
Namsskogan
95807977
[email protected]
Namsskogan Fjellstyre
Namsskogan
41558176/90082818 [email protected]
Namsskoganbygg AS
Namsskogan
74333430/90740765 [email protected]
Jarle Fløan
Namsskogan
95076804
Knut Berger
Trones
94146010
[email protected]
Vik Naturopplevelser
Trones
41468400
[email protected]
Harry Sagmo
Trones
91723883
Odd Bakken
Trones
95833227
Leiekjørerne kan ta på seg oppdrag med formål:
-transport mellom bilveg og hytte,
-tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
-transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
-transport av funksjonshemmede,
-transport av ved,
-transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,
Dette til orientering.
E-post
[email protected]