Biografier for forelesere onsdag 15. mars 2017

Biografier for forelesere onsdag 15. mars 2017
Logoped Åsa Mogren fra Mun-H-Center i Gøteborg:
Åsa Mogren er logoped og arbeider siden 2005 ved Mun-H-Center, Göteborg, Sverige. MunH-Center er et nasjonalt orofacialt kunnskapssenter for sjeldne diagnoser. Åsa har utdanning
i behandlingskonseptene: OPT (Oral Placement Therapy), Orofacial Regulation Therapy,
PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets, DTTC (Dynamic Tactile and
Temporal Cueing). Hun har vært doktorgradsstudent ved Karolinska Institutet siden 2014 og
arbeider med forskningsprosjektet “Jaw function and occlusion in children with orofacial
dysfunction and speech motor disorders”.
Logoped Lotta Sjögren fra Mun-H-Center i Gøteborg:
Lotta Sjögreen arbeider som logoped ved Mun-H-Center i Gøteborg, siden 1995. Hun jobber
særlig med utredning og behandling av orofaciale funksjonsnedsettelser hos barn,
ungdommer og voksne med sjeldne diagnoser. Hun disputerte i 2010 med en
doktorgradsavhandling om dystrofia myotonika.
Logoped Lena Wik (privatpraktiserende):
Lena Wik er privatpraktiserende logoped. Hun er udannet logoped og audiopedagog.
Lena har tatt flere kurs i oralmotorikk: OPT nivå 1-3 (Oral Placement Therapy), Oralmotoriske
kurs i regi av TAKO-senteret, PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets,
Feeding og Dyspraksi kurs. Hun har jobbet i barnehage, grunnskole, spesialskole, ved PPTjenesten og TAKO-senteret.