månedsplan for bukkene bruse

MÅNEDSPLAN FOR BUKKENE BRUSE
Februar 2016
Mandag
Tirsdag
6. SAMENES DAG! 7.
Studenter Kunst
prosjekt – Fugl
Onsdag
Torsdag
Fredag
1.
2.
3.
Språkgrupper
KK- lage fuglemat
Forming
Bibliotektur
Planleggingsdag –
barnehagen stengt!
8.
9.
10.
Språkgruppe
KK – Tur
Løvstakken –
henge opp
fuglemat
KK – Kunstprosjekt –
Fugl
Forming
Fantorangene tur
Fantorangene lekegrupper
Ta-med-leke-dag 
Forberedelse karneval
13.
14.
15.
16.
17.
Tema – Eritrea 
Tema – Eritrea 
Tema Eritrea 
Tema Eritrea 
I dag flyr vi av sted til
Eritrea 
24.
Fantorangene Tur
20.
21.
22.
23.
Forberedelse
Karneval
ADYAM 5 år 
Språkgruppe
HURRA!
Forberedelse
Karneval
KK – Førskoletreff
på Ny Krohnborg
skole
3 åringene motorisk trening
Fantorangene
Lekegrupper
27.
28.
Forming
KK –
førskolegruppe
Fantorangene tur
MÅNEDSSKRIV BUKKENE BRUSE
FEBRUAR 2017
Hei alle foreldre  Nå er vi inne i den siste vintermåneden og det blir stadig
lysere ute. Vi har ikke sett mye til snøen, men når den kom så fant vi fort fram
akebrettene og løp ut.
Var til og med nok snø til å lage snømann.
Vi har hatt tema vinter i januar og hatt fokus på hva som skjer i naturen om
vinteren når det blir kaldt ute. Hva skjer med vannet når det er minusgrader? Det
har ikke vært sånn kjempekaldt, så vi måtte improvisere litt innendørs også. Vi
har blant annet forsket litt på hva som skjer med vann (med litt saft i) når den
står et sted det er minusgrader over tid(i frysen av mangel på kuldegrader ute)
Det har også blitt en del formingsaktiviteter hvor barna har fått bruke fantasien
sin til å lage fine kunstverk. Prosessen er en sentral del, og det er viktig for oss
at barna får uttrykke seg slik de selv føler innen de estetiske fagene. Vi i
personalet prøver å oppmuntre, inspirere og viser barna ulike teknikker og
håndverk.
Motorisk trening innendørs har også vært på programmet i januar. I årsplanen til
barnehagen står noe om at barn lærer med hele kroppen og alle sanser, inne og
ute. Gjennom å tilrettelegge for en allsidig og variert hverdag fylt med fysisk
aktivitet vil barna utvikle sine motoriske ferdigheter, oppleve glede gjennom
mestring og fellesskap. 3-åringene har hatt faste grupper inne hvor de har fått
utfolde seg motorisk.
I februar forsetter vi på tema vinter og vi er allerede begynt å finne ut hvorfor
noen fugler flyr til varmere strøk om vinteren og hvorfor noen blir igjen her. Vi
har også hørt på hvilke lyder som hører til de enkelte fuglene. Kråke, skjære,
dompapp, ugle, spurver, ørner, ravn o.s.v. Vi har hengt ut litt frø til de fuglene
som er igjen her i Norge, og skal også lage fuglemat framover. Det er studenter
på noen av avdelingene i barnehagen og de skal også ha noen skoleprosjekter
som barna skal være med på. Det gleder vi oss til.
13-17. Februar reiser vi på tur til Eritrea  Barna skal få kjennskap til landet,
folkene og kulturen der. Vi har oppmuntret foreldre som vil, til å bidra med det
de ønsker. Sanger, leker, danser,klesdrakter, bøker, gjenstander som er spesielt
fra landet o.l. Vi gleder oss til reisen 
INFO KLATREKLUBBEN:
Klatreklubbplanene frem til sommeren er nå på nett så det er viktig dere følger
med hva barna skal hver torsdag og når klokken de må være i barnehagen!! Det
er også viktig at barna har de rette klærne og utstyret (sekk, flaske o.l) som de
trenger de dagene. Det vil også bli satt opp et foreldremøte angående
overnattingsturen som vi skal på i mai. Informasjon kommer senere.
VIKTIGE DATOER I FEBRUAR:
3. Februar – Planleggingsdag – barnehagen Stengt!
6. Februar – Samenes dag
24. Februar – KARNEVAL!
INFO KARNEVAL:
Dere trenger ikke kjøpe kostymer til barna. Vi lager dette selv sammen med
barna i barnehagen 
Telefonnummer til Bukkene Bruse: 94522146/53034932 Ring/ send
melding viss barnet ditt kommer etter kl. 10.00
Barnehagens hjemmeside:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barnehag
er/sore-skogvei-barnehage