Utkast til program for Norske historiedager 2017

Utkast til program for Norske historiedager 2017
Fredag 23. juni
Tidspunkt
0800-1000
1000-1030
1030-1300
1300-1400
1400-1600
1600-1615
1615-1700
1715-1830
1930
Sesjon
Registrering
Åpning av konferansen
Åpningssesjon
Tema: Reformasjonens lange linjer.
Key note speakers:
 Prof. em. Steinar Imsen (NTNU)
 Prof. Nils Gilje (UiB)
 Prof. Bjørg Seland (Universitetet i Agder)
Lunsj
Parallellsesjoner
5 sesjoner løper parallelt
Pause
Frie foredrag
5 selvstendige foredrag parallelt
Årsmøte
Årsmøte for Den norske historiske forening (HIFO)
Mottakelse
Mottagelse i Herresalen (Erkebispegården)
Lørdag 24. juni
Tidspunkt
0930-1130
1130-1145
1145-1230
1230-1330
1330-1530
1530-1830
1930
Sesjon
Parallellsesjoner
5 sesjoner løper parallelt
Pause
Plenumssesjon
Tema: Den russiske revolusjon og den skandinaviske arbeiderbevegelsen
Key note speaker:
 prof. Finn Olstad (Norges idrettshøgskole)
Lunsj
Parallellsesjoner
5 sesjoner løper parallelt
Ekskursjoner
Valgfrie ekskursjoner
Festmiddag
Banksalen
Søndag 25. juni
Tidspunkt
1000-1200
1200-1215
1215-1330
1330
Sesjon
Parallellsesjoner
5 sesjoner løper parallelt
Pause
Avslutningssesjon
Tema: Historiefaget i Norge: Quo vadis?
Keynote speaker:
 prof. Ola Svein Stugu (NTNU)
Åpen debatt
Avslutning
Lunsj