Vedlegg uten navn 00151

ÅRLIG MØTE KIL FOTBALL HERRER 08.02.2017
Sak 8 Behandle forslag «Den Blå Tråden» revidert Sportslig Plan for KIL Fotball
Herrer
Endring av modell for treningsavgifter
I klubbens arbeid med å forbedre og tilpasse fotballtilbudet til alle spillere tilbyr vi i dag, fra
gutter 13 år og oppover, et differensiert tilbud. Tilbudet er tredelt:
Treningsavgiften har historisk sett hatt et nivå for alle i en årgang. Ved behov for å ansette
trener, gi ekstra tilbud har dette ligget utenfor treningsavgiften og medført ekstra
innbetalinger. Klubben foreslår nå en endring i ‘Den Blå Tråden’ for å tydeliggjøre tilbudene.
Styret foreslår følgende endring:
Ungdomsfotball
Klubben etterstreber å tilby hver spiller et tilpasset tilbud etter deres ønsker og behov.
Dette i kombinasjon med sportslig modenhet og holdninger skaper grunnlaget for
sammensetingen av treningsgrupper og ulike tilbud.
Klubben arbeider ut fra følgende retningslinjer for å ivareta dette på best mulig måte:
1. Enkeltspillere melder inn ønsker og behov
2. Trinn hovedtrener med støtteapparatet sammenstiller, definerer behov innenfor hver
treningsgruppe og presenterer innstilling for klubbens sportslige ansvarlige
3. Klubben beslutter tilbud til enkeltspillere, treningsgrupper og sammensetning av
trenerteam.
Type/aktivitet
Bredde
Bredde satsning
Satsning
Antall treninger
Treningsi uken
fasiliteter
Inntil 2
Gode
Inntil 4
Meget gode
Inntil 5
Meget gode
Kamp fasiliteter
Hovedtrener
Gode
Frivillig
Gode/ meget gode Frivillig
Meget gode
Ansatt
For å speile treningsavgiften til de tre ulike nivåene klubben vil tilby i fremtiden fra gutter 13
år og oppover (NB! Gjelder også junior og senior) innebærer det en tre-deling av
treningsavgiften.
Innstilling:
Styret innstiller på en endring av treningsavgifts-modellen som vist ovenfor fra gutter 13 år og
oppover etter prinsippet om at treningsavgiften skal i størst mulig grad gjenspeile det tilbudet en
spiller får i klubben.
Det innebærer en tredelt treningsavgift for aktuelle årganger.