Vi går turer i nærmiljøet vårt.

ENKELTBARNET I FOKUS
MÅNEDSPLAN
FOR
Husk denne måneden:
Husk neste måned:
ELGSTUA
FEBRUR 2017
Hold deg oppdatert om oss på:
http://www.trondheim.kommune.
no/kroppanmarka-bhg
16.3 kl 19.00
Felles foreldremøte i gymsalen
på Okstad skole.
Tlf. 99279873
BARNEHAGENS LEKE- OG LÆRINGSMILJØ
Vi har fokus på vennskap og å se enkelt barnet.
Vi jobber i smågrupper. Vi har 2 ukashjelpere som samarbeider om ulike
oppgaver gjennom uken. Dette skaper fellesskap mellom barna, og gir barna
erfaring med hverandres kompetanse som fører til samspill.
MÅNEDENS PROSJEKT
Vi fortsetter med vinter og årstiden med snø, is og vann. I januar hadde vi så mange
morsomme prosjekter som vi ønsker å utvikle videre. Barna har undret seg over hva
som skjer med vann, is og snø. Det er mye vi ikke har forsket på enda og disse vil vi
prøve. I februar tar vi turen til Vitenskapsmuseet for å undersøke hvordan dyrene i
skogen lever på vinteren. Vi håper på mer snø i februar.
TRAFIKKSIKKERHET
Tarkus kommer for å snakke om trafikken om vinteren og trafikklys.
Hvor aker vi når vi er på tur, er tema vi snakker om før og under turen.
TURER:
6.2 Samefolkets dag, vi setter opp lavvo og spiser matpakken vår i den.
13.2 Drar vi til Langdalen for å ake.
27.2 Drar vi til Vitenskapsmuseet.
Vi går turer i nærmiljøet vårt.
BURSDAGER:
Hipp,hipp hurra for
Ulric som blir 5 år den 28.2
ANNET: