Planter og vekst TURER

ENKELTBARNET I FOKUS
MÅNEDSPLAN
FOR
HVITVEISEN
FEBRUAR 2017
Hold deg oppdatert om oss på:
http://www.trondheim.kommune.
no/kroppanmarka-bhg
Tlf. 90 20 19 06
Husk denne måneden:
Send inn bilder av nærmeste
familie for prosjektet «Familien
min og huset mitt»
Husk neste måned:
16.mars – Foreldremøte kl.19
med Okstad bhg og Okstad
skole. Sted: Okstad skole
BARNEHAGENS LEKE- OG LÆRINGSMILJØ
Planter og vekst
Såing av diverse frukt og grønt står på for tur etter hvert når det nærmer seg vår ute,
men inntil videre skal vi i februar se på hva ett frø trenger for å spire og gro. Vi har
lånt kjempefine bøker fra biblioteksturene våre om hvor maten vår kommer fra som
vi ser på sammen i samling.
Vi starter opp med «Familien min » og «huset mitt».
Barna synes det er stas å vise frem bilder av sin familie i barnehagen.
hva en familie er og synger sanger som er aktuelle for temaet.
Vi fokuserer på
TURER
Vi fortsetter med bussturer ned til folkebiblioteket med små barnegrupper på 3-4barn. Turene er satt til
mandager.
BURSDAGER.
Matheo L og Lily fyller 3 år! HURRA!
ANNET:
6.februar er samefolkets dag. Vi markerer dagen med samenes nasjonalrett; Bidos. Vi synger
nasjonalsangen og ser på flagget.
Vi opplever dessverre at porten i barnehagen ikke lukkes av foreldre om morningen. Det er ALLE sitt ansvar
å lukke porten etter seg når de kommer og går i barnehagen. Samtidlig minner vi om at parkeringen utenfor
barnehagen er forbeholdt oss ansatte. Vi ser at parkeringsplassen ofte er full når vi kommer på jobb og da
bruker vi dyrebar tid på å få parkert som vi i stede skulle brukt sammen med barna deres. Dette betyr at dere
som har behov for å parkere må stå i lommene langs vegen eller på parkeringsplassen på andre siden av veien
mot Okstad barnehage.