finne løsninger

My
NEW
SOLUTION
FINDER
4
6
1
Post-it® Super Sticky
Møteromsblokk neonfarger 4
blokker 200 mm x 149 mm
(1)
(2)
Post-it® Svært klebende
rull gul 25,4 mm x 10,1 m
ETT PROBLEM, FLERE
MÅTER Å LØSE DET PÅ
Klistre opp problemet på veggen, og under
det fester du 3 ulike Post-it® Notes(1) i stor
størrelse med: Hvordan, Hvorfor og Hva.
Post-it® Super Sticky
notatblokk Bora Bora-fargesamling 6 blokker 76 mm x 76 mm
(3)
ALT HENGER
SAMMEN
Bruk din Post-it® Label
Roll(2) for å koble
problemet til sin
vinkling.
LA LØSNINGENE
KOMME NATURLIG
STUDER ALLE
MULIGHETENE
Be teamet ditt om å skrive én idé
per vinkling på en Post-it® Note(3)
i løpet av 5 minutter eller mindre
hvis de er smarte.
Nå har du vinklinger på
HVORDAN du kan løse
problemet, HVORFOR du bør
gjøre det og HVA som vil bidra
til at du når målet ditt.
FINN DEN RIKTIGE
LØSNINGEN SAMMEN
Velg og vrak sammen med kollegaene for å
finne de beste idéene per vinkling, uten å
drepe hverandre.
BLI DEN BESTE PÅ Å
FINNE LØSNINGER
Du kan takle alle utfordringene du får, lekende lett!
Finn flere Genius Packs her : www.post-it.no/genius-packs