Apportprøver

7. april 2015
Apportprøver
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
167
Antall Starter:
S49344/2008
ALSVINNA-FLICKA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
5
55-14012
19.07.2014
55-14007
22.06.2014
55-14007
55-14004
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
10
9
4
3
4
3
1
2
AK
10
10
5
4
3
4
3
3
4
AK
9
10
10
4
3
4
3
1
21.06.2014
2
AK
10
9
8
4
3
4
3
1
09.06.2014
4
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
55-14004
07.06.2014
3
AK
10
9
9
4
3
4
3
1
55-14003
01.06.2014
2
AK
10
10
10
14918/07
EFV
Antall Starter: 7
EFS
1
ASK
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
18.06.2014
4
AK
NO35261/11
Antall Starter: 1
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
10
10
4
3
4
3
1
BALDER BØNNA AV RØSSMYRA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
6
55-14012
19.07.2014
2
55-14007
22.06.2014
55-14007
21.06.2014
55-14004
55-14004
55-14003
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
6
10
10
4
3
4
3
2
AK
7
7
10
4
3
4
3
2
3
AK
5
8
9
3
3
4
3
3
2
AK
0
2
0
09.06.2014
4
AK
7
9
9
4
3
4
3
2
07.06.2014
2
AK
7
6
8
4
3
2
3
2
01.06.2014
3
AK
5
9
7
DK09422/2013
EFV
EFS
Antall Starter: 7
3
BØGESKOVEN'S HJALLIS
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
55-14005
14.06.2014
1
UK
0
DK09416/2013
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
10
10
SP
VP
SF
Si
4
3
4
BØGESKOVEN'S KATLA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
55-14005
14.06.2014
1
UK
1
EFS
0
4
Spi
Premiegrad
1
Antall Starter: 1
VA
Sø
10
10
SP
VP
SF
Si
4
3
4
Spi
Premiegrad
1
Side 1 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO35377/09
DI DI
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
6
AK
9
55-14012
19.07.2014
3
AK
9
NO33025/09
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
8
8
4
3
4
3
1
10
10
4
3
4
3
1
EN JA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
6
55-14012
19.07.2014
3
NO55440/10
Antall Starter: 2
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
9
10
4
3
4
3
1
AK
0
3
FALLVINDEN'S D-MATTIS
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14009
29.06.2014
1
AK
0
0
3
9
NO54862/12
SP
VP
SF
Si
4
3
4
FALLVINDEN'S E GUINNES
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14009
29.06.2014
1
UK
0
0
3
2
SP
VP
SF
Si
4
3
2
FAUK
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
17.06.2014
1
UK
NO41292/10
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 1
ProeveNr
NO46907/13
0
4
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 1
EFV
EFS
VA
Sø
8
8
SP
VP
SF
Si
4
3
4
FJELLGLØTT'S AKG HALDOR
EFS
Premiegrad
1
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14011
06.07.2014
6
AK
10
9
9
4
3
4
3
1
55-14011
05.07.2014
3
AK
10
9
10
4
3
4
3
1
S18632/2007
EFV
Spi
FJÄLLBRISENS GERRY
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14010
05.07.2014
2
AK
1
1
10
55-14010
05.07.2014
1
AK
0
1
9
6
7
4
3
4
3
2
9
10
4
3
4
3
1
Side 2 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO45499/12
FRANZ JAEGER
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
55-14005
14.06.2014
2
AK
1
1
10
55-14004
07.06.2014
2
AK
10
NO44123/10
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
8
7
4
3
3
3
2
10
10
4
3
4
3
1
GALLOKÅSEN'S K-FABEL
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14013
27.07.2014
5
AK
1
1
8
7
9
4
3
4
3
2
NO44126/10
GALLOKÅSEN'S K-LITA
Antall Starter: 3
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14016
15.08.2014
1
AK
0
0
10
10
10
4
3
4
3
1
55-14015
02.08.2014
1
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
55-14009
29.06.2014
1
AK
0
0
8
9
6
5
3
4
3
2
NO44086/13
GALLOKÅSEN'S M-TURMANN
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
07.06.2014
1
UK
NO36232/13
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
8
4
SP
VP
SF
Si
4
3
4
GAUNDALDRØMMEN'S E-TAIGA
Premiegrad
3
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14008
21.06.2014
4
UK
0
0
0
0
18300/06
Spi
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
0
GAUNDALDRØMMEN'S RAGO
Antall Starter: 4
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14010
05.07.2014
2
AK
1
1
10
10
10
3
3
4
3
1
55-14010
05.07.2014
1
AK
0
1
9
10
10
4
3
4
3
1
55-14008
22.06.2014
6
AK
0
0
55-14008
21.06.2014
2
AK
4
8
0
0
0
10
2
2
2
3
3
Side 3 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO41366/13
GG SEF
Antall Starter: 4
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14008
22.06.2014
5
UK
1
1
10
55-14008
21.06.2014
4
UK
0
0
10
55-14004
09.06.2014
5
UK
8
10
55-14004
07.06.2014
1
UK
10
8
21449/08
SP
VP
SF
Si
7
4
3
4
2
9
4
3
4
1
4
3
4
1
4
3
4
1
0
GRESSFJELLETS NEMI
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14010
05.07.2014
1
AK
0
1
8
8
10
4
3
3
3
1
55-14010
05.07.2014
2
AK
1
1
9
3
3
3
3
09474/07
GRESSFJELLETS QUICK STEP
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
19.06.2014
6
55-14006
17.06.2014
2
55-14004
09.06.2014
55-14004
55-14002
EFS
Antall Starter: 5
VA
Sø
AK
5
AK
8
4
AK
07.06.2014
2
25.05.2014
3
NO39376/13
EFV
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
9
4
3
4
3
3
10
10
4
3
4
3
1
10
10
10
4
3
4
3
1
AK
8
10
9
4
3
4
3
1
AK
7
10
10
4
3
4
3
2
HAUGMYRA'S NORA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
07.06.2014
1
UK
NO33560/10
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
8
8
SP
VP
SF
Si
4
3
4
HELLA'S UNO
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
07.06.2014
3
AK
NO34507/11
0
EFV
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
5
55-14012
19.07.2014
2
55-14007
22.06.2014
55-14004
55-14004
EFV
Premiegrad
1
Antall Starter: 1
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
6
9
10
4
3
3
3
2
HONGFJELLETS LEO
ProeveNr
Spi
EFS
Antall Starter: 5
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
8
8
8
4
3
4
3
1
AK
7
9
9
4
3
4
3
2
4
AK
0
2
0
09.06.2014
4
AK
7
2
0
4
3
4
07.06.2014
3
AK
7
9
4
2
3
4
0
4
0
3
3
Side 4 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
01434/05
HOVDMYRA'S SWAY
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14015
02.08.2014
1
AK
55-14009
29.06.2014
1
AK
03529/07
Antall Starter: 2
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
8
6
10
4
3
4
3
2
0
0
10
8
9
4
3
4
3
1
HOVDMYRA'S WHOLE LOTTA YOKO
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14011
05.07.2014
2
AK
NO48161/13
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
10
8
4
3
4
4
1
HÅSKELIA'S KILLER-CALIBER
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
19.06.2014
5
UK
NO57129/11
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
7
4
SP
VP
SF
Si
5
3
4
KATTAVIKS BARK
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
09.06.2014
4
55-14004
07.06.2014
2
55-14003
01.06.2014
2
NO57136/11
EFV
Antall Starter: 3
EFS
Sø
SP
VP
SF
Si
AK
7
2
0
4
3
4
AK
10
9
9
4
3
4
AK
7
8
8
EFS
ProveDato
PartiNr
Klasse
VA
Sø
SP
55-14012
20.07.2014
5
AK
0
3
0
55-14012
19.07.2014
2
AK
9
55-14004
09.06.2014
4
AK
10
55-14004
07.06.2014
2
AK
10
55-14003
01.06.2014
3
AK
2
10
VP
SF
ProveDato
PartiNr
Klasse
09.06.2014
4
AK
SE51147/2012
EFV
EFS
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
17.06.2014
2
AK
EFV
Spi
1
3
4
3
8
8
4
3
4
5
4
3
Premiegrad
0
3
3
0
4
3
1
4
3
3
0
Antall Starter: 1
VA
Sø
SP
0
0
1
VP
SF
Si
KRAGBORG PIPPI
ProeveNr
0
3
Si
KATTAVIKS BOLEYN
55-14004
Premiegrad
Antall Starter: 5
ProeveNr
ProeveNr
Spi
2
KATTAVIKS BLIXEN
NO57134/11
Premiegrad
3
VA
EFV
Spi
Spi
Premiegrad
3
0
Antall Starter: 1
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
8
2
4
3
4
3
0
Side 5 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
16268/08
KVITSTEINDALENS C-HEIKA
Antall Starter: 3
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14010
05.07.2014
2
AK
1
1
8
55-14010
05.07.2014
1
AK
0
1
8
55-14008
21.06.2014
2
AK
0
0
6
NO39710/11
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
8
8
4
3
4
3
1
8
10
4
3
4
3
1
6
10
5
3
4
3
2
KVITSTEINDALENS ECHO
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
09.06.2014
4
AK
SE38745/2013
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
SP
0
1
9
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
1
3
0
LANDINARNAS R-TRYGVE
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14011
06.07.2014
4
55-14011
05.07.2014
1
13454/06
EFV
EFS
Antall Starter: 2
VA
Sø
UK
10
UK
9
SP
VP
SF
Si
6
4
3
3
2
8
3
3
3
1
LEIDANGENS NIK
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
5
55-14012
19.07.2014
2
55-14007
22.06.2014
55-14004
55-14004
Premiegrad
Antall Starter: 5
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
4
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
09.06.2014
4
AK
8
10
8
2
3
4
4
1
07.06.2014
3
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
NO35270/11
EFV
Spi
EFS
MINKEN AV RØSSMYRA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
5
55-14012
19.07.2014
2
55-14006
18.06.2014
55-14006
55-14001
EFV
EFS
Antall Starter: 5
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
AK
10
10
9
4
3
4
3
1
4
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
17.06.2014
2
AK
0
2
24.05.2014
2
AK
10
10
0
4
10
4
3
4
3
1
Side 6 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO35267/11
MISS MOLLY AV RØSSMYRA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
6
55-14012
19.07.2014
3
55-14004
09.06.2014
55-14004
07.06.2014
55-14003
01.06.2014
NO54673/12
EFV
EFS
Antall Starter: 5
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
10
9
4
3
4
3
1
AK
10
10
7
4
3
4
3
1
4
AK
10
10
8
4
3
4
3
1
3
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
3
AK
8
10
7
2
MUNKEFJELLETS VALETTI
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
17.06.2014
1
UK
55-14005
14.06.2014
1
UK
55-14001
24.05.2014
1
UK
NO46455/09
EFV
EFS
1
Antall Starter: 3
VA
Sø
VP
SF
Si
10
10
SP
4
3
4
1
10
10
4
3
4
1
8
10
4
3
4
1
MUNKEFJELLETS VEGA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14007
22.06.2014
3
55-14007
21.06.2014
55-14004
07.06.2014
S36863/2005
EFV
EFS
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 3
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
2
AK
10
9
8
4
3
4
3
1
3
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
MÄLARENS GK THIN LIZZIE
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14007
22.06.2014
4
55-14007
21.06.2014
2
55-14004
07.06.2014
55-14002
25.05.2014
VA
Sø
AK
10
AK
10
2
AK
3
AK
SE34993/2012
EFV
EFS
Antall Starter: 4
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
9
4
3
4
3
1
10
10
4
3
4
3
1
8
10
10
4
2
4
3
1
10
10
4
4
3
4
2
3
O'BOY
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14013
26.07.2014
2
AK
0
0
9
3
3
4
3
3
3
0
FI49841/13
PITKÄN SR FÅX
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
55-14014
26.07.2014
1
UK
1
55-14004
07.06.2014
1
UK
Antall Starter: 2
EFS
VA
Sø
9
4
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
4
3
3
1
9
4
3
3
3
Side 7 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
24753/07
PLADSFJELLETS BRUNO
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
55-14018
55-14018
22.06.2014
4
AK
1
21.06.2014
002
AK
1
24757/07
Antall Starter: 2
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
1
8
8
3
0
1
10
8
10
1
PLADSFJELLETS FREKE
ProeveNr
ProveDato
55-14018
55-14018
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 2
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
22.06.2014
4
AK
1
1
6
7
10
2
21.06.2014
002
AK
1
1
0
2
0
0
NO38668/13
VP
SF
Si
PLADSFJELLETS GUSTAV
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
18.06.2014
3
UK
24758/07
EFV
EFS
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 1
VA
Sø
10
3
SP
VP
SF
Si
4
3
4
PLADSFJELLETS NEMI
Spi
Premiegrad
0
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
55-14018
22.06.2014
4
AK
1
1
8
9
8
1
55-14018
21.06.2014
002
AK
1
1
10
10
9
1
NO38673/13
VP
SF
Si
PLADSFJELLETS VÅR
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14018
22.06.2014
3
UK
1
1
8
8
1
55-14018
21.06.2014
1
UK
1
1
8
9
1
NO51640/13
SP
VP
SF
Si
RAMTIND'S JAGO
Premiegrad
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14016
15.08.2014
1
UK
0
0
5
4
NO37314/10
Spi
SP
VP
SF
Si
2
2
3
RUGGUGGLANS LOTTA
Spi
Premiegrad
3
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
55-14009
29.06.2014
1
AK
0
0
9
8
3
4
2
4
3
Premiegrad
Side 8 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO41040/13
RUSKEN
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
07.06.2014
1
UK
10
9
55-14003
01.06.2014
1
UK
9
10
16312/06
EFV
Antall Starter: 2
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
4
3
4
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14005
14.06.2014
2
AK
0
0
3
10
SP
VP
SF
Si
4
3
4
SIIVO AV RAISJAV'RI
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
55-14010
05.07.2014
2
AK
1
1
3
55-14010
05.07.2014
1
AK
0
1
3
Sø
0
SP
VP
SF
5
3
Spi
Premiegrad
0
0
0
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14005
14.06.2014
2
AK
1
1
0
2
55-14004
07.06.2014
3
AK
0
1
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
3
0
0
4
SPELDAMMENS V-MIRA
Antall Starter: 5
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
VA
Sø
VP
SF
Si
55-14012
20.07.2014
4
UK
5
6
4
3
3
3
55-14012
19.07.2014
1
UK
9
6
4
3
4
2
55-14018
22.06.2014
3
UK
1
1
7
9
1
55-14018
21.06.2014
1
UK
1
1
9
9
1
55-14005
14.06.2014
1
UK
1
8
9
NO43102/12
EFS
Premiegrad
0
Si
SMØRMOSEN'S C XO
EFV
Spi
Antall Starter: 2
ProeveNr
SE36635/2013
1
Antall Starter: 1
ProeveNr
DK03634/2011
Premiegrad
1
SCHOU'S REBA
NO34570/11
Spi
SP
4
3
EFS
Premiegrad
1
4
SPELDRAGET'S F GOLDDIGGER
EFV
Spi
Antall Starter: 3
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
VA
Sø
55-14014
26.07.2014
2
AK
0
3
SP
VP
SF
Si
Spi
55-14006
19.06.2014
6
AK
10
3
9
4
3
4
3
Premiegrad
0
55-14004
09.06.2014
4
AK
8
9
9
3
3
4
3
1
0
3
Side 9 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO43104/12
SPELDRAGET'S FRESH
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14013
27.07.2014
5
AK
0
0
10
8
9
4
3
4
3
1
55-14013
26.07.2014
2
AK
0
0
5
6
8
4
3
4
3
3
16088/08
STAKKHAUGEN'S FAIO
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
17.06.2014
2
55-14004
07.06.2014
2
16091/08
EFV
EFS
Antall Starter: 2
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
AK
10
10
8
4
3
4
3
1
AK
10
10
9
4
3
4
3
1
STAKKHAUGEN'S FANNY
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14005
14.06.2014
2
AK
1
1
10
10
10
4
3
4
3
1
25645/08
STORM
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14013
27.07.2014
5
AK
1
1
3
10
55-14013
26.07.2014
2
AK
1
1
2
8
NO51645/09
SP
10
VP
SF
Si
5
3
4
4
3
4
TARESKOGENS JAGO
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
07.06.2014
3
AK
NO49892/13
EFV
EFS
0
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
9
9
10
4
3
4
3
1
Antall Starter: 2
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14008
22.06.2014
5
UK
1
1
6
55-14008
21.06.2014
4
UK
0
0
8
SP
VP
SF
Si
8
4
3
4
2
8
4
3
4
1
TARESKOGENS TANG
EFS
0
3
VA
ProeveNr
EFV
Premiegrad
Antall Starter: 1
TARESKOGENS MYRA
NO51643/09
Spi
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
55-14004
09.06.2014
4
AK
10
3
0
4
3
4
55-14004
07.06.2014
2
AK
4
7
4
4
3
3
Spi
Premiegrad
0
2
3
Side 10 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
NO43108/11
TB BOAZ
Antall Starter: 3
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
55-14014
26.07.2014
2
AK
1
1
10
55-14006
18.06.2014
4
AK
10
55-14005
14.06.2014
2
AK
0
NO46485/10
1
1
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
3
4
3
4
3
0
4
10
4
3
4
3
3
2
0
THORSHEIM'S EXLUSIVE
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14011
05.07.2014
2
AK
NO37040/13
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
8
10
1
4
3
4
4
0
TORA
Antall Starter: 2
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
55-14014
26.07.2014
1
UK
1
55-14004
07.06.2014
1
UK
NO51287/11
0
4
EFS
VA
Sø
4
4
SP
VP
SF
Si
8
4
3
4
3
1
4
3
4
0
TORSBEKKDALEN'S ARAK
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 1
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14005
14.06.2014
2
AK
1
0
10
8
10
4
3
4
3
1
NO51288/11
TORSBEKKDALEN'S BARTE
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14012
20.07.2014
5
AK
10
3
10
4
3
4
3
0
55-14012
19.07.2014
2
AK
10
10
5
4
3
4
3
3
NO51286/11
EFV
EFS
Antall Starter: 2
TORSBEKKDALEN'S GUSTAV
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14004
07.06.2014
3
AK
NO35271/11
EFV
EFS
Antall Starter: 1
VA
Sø
SP
0
1
0
VP
SF
Si
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14006
18.06.2014
4
AK
55-14006
17.06.2014
2
55-14001
24.05.2014
2
EFV
EFS
Premiegrad
0
1
ULLA AV RØSSMYRA
ProeveNr
Spi
Antall Starter: 3
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
8
10
10
5
3
4
3
1
AK
6
10
9
4
3
4
3
2
AK
10
10
10
4
3
4
3
1
Side 11 av 12
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
357 Vorsteh Strihår
Antall Starter
167
SE57797/2011
ULLEKALVS SI-FRÖKEN
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
55-14005
14.06.2014
2
AK
1
1
10
10
10
4
3
4
3
1
NO35696/11
VILLE
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
5
AK
55-14012
19.07.2014
3
55-14007
22.06.2014
3
55-14007
21.06.2014
2
SE26863/2013
73
Antall Starter: 4
EFV
EFS
VA
Sø
SP
VP
SF
Si
Spi
Premiegrad
10
10
10
4
3
3
3
1
AK
3
10
4
3
4
AK
10
10
4
4
3
4
3
3
AK
10
6
8
4
3
4
3
2
VRETSTUGANS EVITA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14017
20.08.2014
1
UK
55-14014
27.07.2014
3
UK
55-14014
26.07.2014
1
UK
SE31103/2013
Antall Hunder:
Antall Starter: 1
EFV
EFS
Antall Starter: 3
VA
Sø
VP
SF
Si
5
9
SP
5
3
4
3
1
6
10
4
3
4
2
0
9
2
4
3
3
0
VRETSTUGANS TRANJA
ProeveNr
ProveDato
PartiNr
Klasse
55-14012
20.07.2014
4
55-14012
19.07.2014
1
0
EFV
EFS
Spi
Premiegrad
Antall Starter: 2
VA
Sø
UK
7
UK
4
SP
VP
SF
Si
Spi
9
4
3
4
2
8
2
3
4
3
Utskrifts Dato:
Premiegrad
7. april 2015
Side 12 av 12