Innstilling fra valgkomite

Innstilling fra valgkomiteen for valg av nye medlemmer/varamedlemmer til
representantskapet i Fornebubanken på valgmøte 15. februar 2017
Det skal velges to medlemmer for fire år, samt fire varamedlemmer for henholdsvis
fire, tre, to og ett år.
Valget gjennomføres ved at de som får flest stemmer er valgt som medlemmer av
representantskapet. Varamedlemmer for henholdsvis fire, tre to og ett år velges i den
rekkefølgen som stemmetallet viser. Ved stemmelikhet avgjøres det etter
valgkomiteens liste.
Stemmeberettiget er kunder som har, og i de siste 6 måneder før valgmøtet har hatt et
kundeforhold til banken.
Valgkomiteen innstiller på følgende :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Finn-Egil Elster
Karoline Bragstad
Lars Fadum Haugstad
Marit Aasen
Christian Tandberg
Jørn Ramnæs
Sigrun Isene
- gjenvalg
- ny
- ny
- ny
- ny
- ny
- gjenvalg
Fornebu, 01.02.2017
Øyvind Iversen
Sign
Kirsti Crantz
Sign
Paal Riise
Sign