R10

BEDRIFTSBOWLINGEN I FREDRIKSTAD
3. DIVISJON 2016/2017
RUNDE 10 / 21
RESULTATER
KAMP
PINNEFALL DIFF.
Jotne Mek - SØ 3
1243 - 1312
Titan - Rutebilene
1111 - 1296
Norsk Stål - Minibuss 24-7 2 1309 - 1332
-69
-185
-23
S1
DIFF.
S2
DIFF.
S3
DIFF. POENG
370-409
320-452
401-406
-39
-132
-5
437-429
351-408
438-498
+8
-57
-60
436-474
440-436
470-428
-38
+4
+42
1-3
1-3
1-3
TABELL
RANG LAG
1
2
3
4
5
6
7
Rutebilene
SØ 3
Minibuss 24-7 2
Norsk Stål
Jotne Mek
SØ 4
Titan
TOTALT / SNITT
K
S
U
T
9
9
8
9
9
8
8
9
6
5
4
3
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
2
2
5
6
7
7
PINNEFALL
DIFF.
12647 - 9706 + 2941
11815 - 11216 + 599
10765 - 10352 + 413
10869 - 10994 - 125
10254 - 11478 - 1224
9199 - 10198
- 999
8809 - 10414 - 1605
60 29 2 29 74358 - 74358
0
HØYESTE LAVESTE
SNITT
POENG
1583
1424
1477
1312
1379
1229
1205
1296
1216
1226
994
1198
1020
944
1405.22
1312.78
1345.63
1207.67
1139.33
1149.88
1101.13
32.0
23.0
20.0
18.0
14.0
7.0
6.0
1372.71
1127.71
1239.30
120.0
Ved poenglikhet rangeres laget med høyest totalpinnefall først
ENKELTSERIER RANGERT
RANG SPILLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
13
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Kjell Dahl
Atle Nygaard
William Moltzau
Kjell Dahl
Bjørn Steinar Kristiansen
Frode Olsvik
William Moltzau
Richard Fredriksen
Kjell Dahl
Atle Nygaard
Erik Reistad
Aud Greaker
Atle Nygaard
Bjørn Steinar Kristiansen
Jan Erik Nilsen
Richard Fredriksen
William Moltzau
Richard Fredriksen
Caroline Iversen
Bjørn Steinar Kristiansen
Caroline Iversen
Karin Richardsen
Arne Melsgard
Karin Richardsen
Rino Karlsen
Gunnar Nygaard
Aud Greaker
LAG
Norsk Stål
Minibuss 24-7 2
Rutebilene
Norsk Stål
Titan
Minibuss 24-7 2
Rutebilene
Jotne Mek
Norsk Stål
Minibuss 24-7 2
Titan
SØ 3
Minibuss 24-7 2
Titan
Norsk Stål
Jotne Mek
Rutebilene
Jotne Mek
SØ 3
Titan
SØ 3
SØ 3
Rutebilene
SØ 3
Jotne Mek
Jotne Mek
SØ 3
SERIE
200
193
190
188
184
181
180
176
171
170
170
168
167
167
165
164
162
162
159
157
154
151
149
147
143
141
140
RANG SPILLER
27
29
30
31
32
33
34
34
34
37
38
39
39
41
42
42
44
45
46
47
47
49
50
51
52
53
54
Frode Olsvik
Caroline Iversen
Arne Melsgard
Karin Richardsen
Rino Karlsen
Frode Olsvik
Blindmann
Blindmann
Blindmann
Tim Myrholm
Jan Erik Nilsen
Tim Myrholm
Øivind Tvete
Aud Greaker
Gunnar Nygaard
Øivind Tvete
Øivind Tvete
Jan Erik Nilsen
Rino Karlsen
Arne Melsgard
Tim Myrholm
Gunnar Nygaard
Erik Reistad
Annette Ansteensen
Erik Reistad
Annette Ansteensen
Annette Ansteensen
LAG
Minibuss 24-7 2
SØ 3
Rutebilene
SØ 3
Jotne Mek
Minibuss 24-7 2
(Rutebilene)
(Rutebilene)
(Rutebilene)
Minibuss 24-7 2
Norsk Stål
Minibuss 24-7 2
Norsk Stål
SØ 3
Jotne Mek
Norsk Stål
Norsk Stål
Norsk Stål
Jotne Mek
Rutebilene
Minibuss 24-7 2
Jotne Mek
Titan
Titan
Titan
Titan
Titan
SERIE
140
138
137
136
134
133
125
125
125
124
122
121
121
119
117
117
116
109
104
103
103
102
101
93
89
86
64
SPILLERSUMMER RANGERT
RANG SPILLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kjell Dahl
William Moltzau
Atle Nygaard
Bjørn Steinar Kristiansen
Richard Fredriksen
Frode Olsvik
Caroline Iversen
Karin Richardsen
Aud Greaker
LAG
SUM
Norsk Stål
Rutebilene
Minibuss 24-7 2
Titan
Jotne Mek
Minibuss 24-7 2
SØ 3
SØ 3
SØ 3
559
532
530
508
502
454
451
434
427
RANG SPILLER
10
11
12
13
14
14
16
17
18
Jan Erik Nilsen
Arne Melsgard
Rino Karlsen
Blindmann
Gunnar Nygaard
Erik Reistad
Øivind Tvete
Tim Myrholm
Annette Ansteensen
LAG
SUM
Norsk Stål
Rutebilene
Jotne Mek
(Rutebilene)
Jotne Mek
Titan
Norsk Stål
Minibuss 24-7 2
Titan
396
389
381
375
360
360
354
348
243
SPILTE ENKELTSERIER FORDELT PÅ SPENNVIDDESUMMER
79
1
80-89
2
90-99
1
100-109
6
110-119
4
120-129
4
130-139
5
140-149
6
150-159
4
160-169
7
170-179
4
180-189
4
190-199
2
200-209
1
210-219
0
220-229
0
230-239
0
240-249
0
250-259
0
260-269
0
270-279
0
280
0
LAGDELT SPILLERRANGERING
NORSK STÅL
1 Kjell Dahl
2 Jan Erik Nilsen
3 Øivind Tvete
1309
559
396
354
145.44
186.33
132.00
118.00
RUTEBILENE
1 William Moltzau
2 Arne Melsgard
3 Blindmann
1296
532
389
375
144.00
177.33
129.67
125.00
JOTNE MEK
1243 138.11
1 Richard Fredriksen 502 167.33
381 127.00
2 Rino Karlsen
360 120.00
3 Gunnar Nygaard
MINIBUSS 24-7 2
1 Atle Nygaard
2 Frode Olsvik
3 Tim Myrholm
1332
530
454
348
148.00
176.67
151.33
116.00
SØ 3
1 Caroline Iversen
2 Karin Richardsen
3 Aud Greaker
1312
451
434
427
145.78
150.33
144.67
142.33
SØ 4
1
2
3
TITAN
1111 123.44
1 Bjørn Steinar Kristiansen 508 169.33
360 120.00
2 Erik Reistad
243 81.00
3 Annette Ansteensen
SPILLERNES ENKELTSERIEDIFFERANSER RANGERT FRA LAVEST TIL HØYEST
RANG SPILLER
1
2
3
4
4
6
7
8
9
Øivind Tvete
Richard Fredriksen
Karin Richardsen
Tim Myrholm
Caroline Iversen
Atle Nygaard
Bjørn Steinar Kristiansen
William Moltzau
Annette Ansteensen
LAG
LAV HØY DIFF.
Norsk Stål
Jotne Mek
SØ 3
Minibuss 24-7 2
SØ 3
Minibuss 24-7 2
Titan
Rutebilene
Titan
116
162
136
103
138
167
157
162
64
121
176
151
124
159
193
184
190
93
5
14
15
21
21
26
27
28
29
RANG SPILLER
9
11
11
13
14
15
16
17
18
Kjell Dahl
Gunnar Nygaard
Rino Karlsen
Arne Melsgard
Frode Olsvik
Aud Greaker
Jan Erik Nilsen
Erik Reistad
Blindmann
LAG
LAV HØY DIFF.
Norsk Stål
Jotne Mek
Jotne Mek
Rutebilene
Minibuss 24-7 2
SØ 3
Norsk Stål
Titan
(Rutebilene)
171
102
104
103
133
119
109
89
125
200
141
143
149
181
168
165
170
125
29
39
39
46
48
49
56
81
0
SERIE- OG KAMPSTATISTIKK FOR ENKELTSPILLERE
Spilte serier
Blindmannsserier
Serier inkludert blindmannsserier
Spilte herreserier
Spilte dameserier
Topp 5 spilte serier
Topp 10 spilte serier
Topp 20 spilte serier
Topp 25 spilte serier
Topp 5 hele spilte kamper
Topp 10 hele spilte kamper
Bunn 5 spilte serier
Bunn 10 spilte serier
Bunn 20 spilte serier
Bunn 25 spilte serier
Bunn 5 hele spilte kamper
Bunn 10 hele spilte kamper
ANTALL
%
PINNEFALL
SNITT
51 / 54
3 / 54
54 / 54
39 / 51
12 / 51
5 / 51
10 / 51
20 / 51
25 / 51
5 / 17
10 / 17
5 / 51
10 / 51
20 / 51
25 / 51
5 / 17
10 / 17
94.44
5.56
100.00
76.47
23.53
9.80
19.61
39.22
49.02
29.41
58.82
9.80
19.61
39.22
49.02
29.41
58.82
7228
375
7603
5673
1555
955
1833
3474
4218
2631
4793
433
954
2178
2869
1665
3692
141.73
125.00
140.80
145.46
129.58
191.00
183.30
173.70
168.72
526.20
479.30
86.60
95.40
108.90
114.76
333.00
369.20
LAGSERIER RANGERT
RANG LAG
1
2
3
4
5
6
SUM
Minibuss 24-7 2
SØ 3
Norsk Stål
Rutebilene
Titan
Norsk Stål
498
474
470
452
440
438
RANG LAG
7
8
8
10
11
12
SUM
Jotne Mek
Jotne Mek
Rutebilene
SØ 3
Minibuss 24-7 2
SØ 3
437
436
436
429
428
409
RANG LAG
13
14
15
16
17
18
SUM
Rutebilene
Minibuss 24-7 2
Norsk Stål
Jotne Mek
Titan
Titan
408
406
401
370
351
320
LAGSERIER FORDELT PÅ SPENNVIDDESUMMER
299
0
300-309
0
310-319
0
320-329
1
330-339
0
340-349
0
350-359
1
360-369
0
370-379
1
380-389
0
390-399
0
400-409
4
410-419
0
420-429
2
430-439
4
440-449
1
450-459
1
460-469
0
470-479
2
480-489
0
490-499
1
500-509
0
510-519
0
520-529
0
530-539
0
540-549
0
550-559
0
560-569
0
570-579
0
580-589
0
590-599
0
600-609
0
610-619
0
620-629
0
630-639
0
640-649
0
650-659
0
660-670
0
671
0