Se program - Trondheim kommune

Ungdommens bystyre, kurs 2
onsdag 08.02 og torsdag 09.02
Onsdag
Kl 09.00
Kl 09.15
Kl 10.00
Kl 12.00
Kl 13.00
Kl 14.00
Kl 14.15
Kl 16.00
Kl 17.00
Kl 19.00
Velkommen til kurs 2
Bli kjent aktiviteter
Demokratispillet
Lunsj
Rullering
Tale- og debatt, Gjermund Gorset
Leserinnlegg, Tyra Joarsdottir
Les politiske saker, Margrethe Alida
og Margrete Fossum
Pause
Komiteens satsingsområder
Vi rusler til Arena
Arena aktiviteter
Vel hjem
Torsdag
Kl 09.00 Ungt entreprenørskap- diskusjon
Kl 09.45 Ice breaker
Kl 10.00 Debatt og diskusjon
Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 Heimdal stasjon
Kl 13.40 Speeddating
Kl 14.30 Presentasjon av komiteenes
satsingsområder
Kl 14.45 Oppsummering og veien videre
Kl 15.00 Vel hjem
Kurset er for faste representanter på Leangen kurssenter.
Fra midtbyen tar du buss nr 4 (se kart)
kl 08:23 fra Munkegata M5 (Trondheim)
(Ankomst) 08:40 Lade alle 80 (Trondheim)