ENKELTBARNET I FOKUS Hold deg oppdatert om oss på: http

Husketing neste måned:
ENKELTBARNET I FOKUS
MÅNEDSPLAN
FOR
FOSSESTUA

Foreldremøte på
skolen torsdag
16.mars kl 19.00
FEBRUAR 2017
Hold deg oppdatert om oss på:
http://www.trondheim.kommune.
no/kroppanmarka-bhg
Tlf. 99 27 98 67
BARNEHAGENS LEKE- OG LÆRINGSMILJØ
MÅNEDENS PROSJEKT:
I denne måneden skal vi ha fokus på «familien min» og «Huset mitt». Vi fortsetter med å lage familieplakater
til hvert enkelt barn med bilder av familien og huset deres. Vi valgte å ha plakater på golvet i stedet for bøker
på grunn av at de kan se mer sammen på alle bildene og barna blir ikke så opptatte av bare sin egen bok.
Månedens sanger: «Min søster er helt rar….», «God morgen alle sammen», «En familie på fem» og «I en
skog lå et hus». Ellers kommer vi til å synge flere sanger om dette temaet: «Ro.ro til fiskeskjær»,»Tak over
skapet» og «Alle killebukkene».
Månedens eventyr: «Hakkebakkeskogen».
Ellers skal vi lage en møteplass for barna der nærmiljøet deres blir presentert. Der vil det bli bilder av kjente
ting de har rundt seg: butikk, skilt, buss,Okstad barnehage,Okstadveien barnehage og ikke minst husene til
hvert enkelt barn.
TRAFIKKSIKKERHET
Tarkus kommer på besøk og snakker med barna om «Gangfelt».
TURER
Vi fortsetter med smågruppeturer i nærmiljøet og enkelte av barna får besøke husene sine.I forhold til
husprosjektet, vil barna få ta bilde av sitt eget hus og barnet vil bli fotografert foran huset sitt.
ANNET
 Skylle og tørke melkekartonger. En prosess barna får være med på for å få et miljørettet fokus. Etter
hvert skal barna få være med å dekorere disse kartongene.

MUSIKALSK SKATTEKISTE – et innslag fra den kulturelle barnehagesekken. Dette skjer i
barnehagen onsdag 8.februar.

Fysioterapeutstudent kommer til oss i uke 8 og 9. Velkommen!