valliste - SpareBank 1

VALLISTE
for kundane sitt val av 3 medlemer og 1 varamedlem frå valdistrikt Volda kommune
til generaforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, tysdag 7., onsdag 8., torsdag 9.2.17.
1. Magnhild Eikenes Kile….……... 
2. Geir Arve Vatne.….…................. 
3. Audhild G. Rotevatn…….……... 
4. Stein Monsholm….……………... 
5. Kjell Løvland………………........ 
6. Astrid Gjersdal.…….…..……….. 
7. Ottar Skare.………………….….. 
Valhandling
• Vallista skal nyttast som stemmesetel.
• Ein kan stemme maksimalt på så mange kandidatar som det skal veljast medlem og varamedlemer
til generalforsamlinga (4 personar).
• Ein kan stemme på færre kandidatar.
• Stemma vert avgitt ved innlevering av blank stemmesetel (då vil nr. 1 til nr. 4 få ei stemme kvar), eller
ved at ein set kryss bak den/dei kandidatane ein vil røyste på.
• Stemmesetelen skal leggjast i nøytral konvolutt, som vidare skal leggjast i konvolutt merka med namn,
adresse, fødselsår og dato.
• Strykingar og kumuleringar er ikkje tillate.
VALLISTE
for kundane sitt val av 3 medlemer og 1 varamedlem frå valdistrikt Ørsta kommune
til generalforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, tysdag 7., onsdag 8. og torsdag 9.2.17.
1. Hans Olav Myklebust.…..…………… 
2. Bodil Skare…………………………… 
3. Geir Arne Aarseth…...…..…………… 
4. Caroline Hjellegjerde-Aam………....... 
5. Kristian Ose Silseth…………………... 
6. Line Lianes Sætre…………………….. 
7. Vivian Ose Flø………………………. 
Valhandling
• Vallista skal nyttast som stemmesetel.
• Ein kan stemme maksimalt på så mange kandidatar som det skal veljast varamedlemar til
generalforsamlinga (4 personar).
• Ein kan stemme på færre kandidatar.
• Stemma vert avgitt ved innlevering av blank stemmesetel (då vil nr. 1 til nr. 4 få ei stemme kvar), eller
ved at ein set kryss bak den/dei kandidatane ein vil røyste på.
• Stemmesetelen skal leggjast i nøytral konvolutt, som vidare skal leggjast i konvolutt merka med namn,
adresse, fødselsår og dato.
• Strykingar og kumuleringar er ikkje tillate.
VALLISTE
for kundane sitt val av 1 medlem og 1 varamedlem frå valdistrikt Ulstein kommune
til generalforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, tysdag 7., onsdag 8., torsdag 9.2.17.
1. Hilde Sæter Aglen.…………...
2. Billy Børge Flø……….………
3. Marianne Tjervåg Pedersen…..
4. Kjellstein Knotten……………




Valhandling
• Vallista skal nyttast som stemmesetel.
• Ein kan stemme maksimalt på så mange kandidatar som det skal veljast medlem og varamedlem til
generalforsamlinga (2 personar).
• Stemma vert avgitt ved innlevering av blank stemmesetel (då vil nr. 1 og 2 få ei stemme), eller
ved at ein set kryss bak den kandidaten ein vil røyste på.
• Stemmesetelen skal leggjast i nøytral konvolutt, som vidare skal leggjast i konvolutt merka med namn,
adresse, fødselsår og dato.
• Strykingar og kumuleringar er ikkje tillate.
VALLISTE
for kundane sitt val av 1 medlem og 1 varamedlem frå valdistrikt Herøy kommune
til generalforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, tysdag 7., onsdag 8., torsdag 9.2.17.
1. Anne-Marte Berge…………... 
2. Jørgen Georg Sævik………… 
3. Rigmor Storås………..……… 
4. Jeanette Storvik…..…………. 
Valhandling
• Vallista skal nyttast som stemmesetel.
• Ein kan stemme maksimalt på så mange kandidatar som det skal veljast medlem og varamedlem til
generalforsamlinga ( 2 personar).
• Stemma vert avgitt ved innlevering av blank stemmesetel (då vil nr. 1 og 2 få ei stemme), eller
ved at ein set kryss bak den kandidaten ein vil røyste på.
• Stemmesetelen skal leggjast i nøytral konvolutt, som vidare skal leggjast i konvolutt merka med namn,
adresse, fødselsår og dato.
• Strykingar og kumuleringar er ikkje tillate.