Pilotrapport Tidlig oppdagelse HSYK

•
•
•
•






































Januar 2017:
Spredning MIR MEMO og KIMO
April 2017: proACT-kurs i
Ssj. med deling av
materiell.
Februar 2017: Infomøte
i foretaket,Skype-møte
om "Tidlig oppdagelse av
forverret tilstand"
Med.avd, kir.avd, rehab?
Februar/mars 2017:
proAct kurs i Mosjøen
og deling av materiell






