Uke 3

www.horten.no/lysheim
Ukeplan for 2.klasse
Uke 3
16. – 20. januar
Vi personalet på Lysheim jobber for tiden med å utarbeide nye ukeplaner. Derre vil derfor i en liten
periode kanskje se at ukeplanene er litt ulike fra uke til uke.
Lekser står nå bak på ukeplanen.
Mandag: Vi går på tur kl 10.00 og er tilbake når skolen slutter. Vi skal snakke og se litt på naturen om
vnteren. Vi tenner også bål. Fint om elevene har med en liten vedkubbe.
Fag
Norsk
Kompetansemål
Beskrive ordklasser og deres
funksjon
Jeg kan finne eksempler på ord med difftong i en
skrevet tekst.
Matematikk
Utvikle, bruke og samtale om
varierte regnestrategier for addisjon
og subtraksjon av tosifra tall og
vurdere hvor rimelige svarene er
Jeg kan løse addisjons – og subtraksjonsoppgaver
med tall opp til 100.
Jeg kan lage regnefortellinger til pluss og
minusstykker.
Engelsk
Hilse,stille og svare på enkle
spørsmål og bruk noen
høfligehetsuttrykk
Jeg kan bruke setninger med:
I have..,
you have..,
he/she has…
it is my..
I can…
Lytte til og forstå enkle
introduksjoner på engelsk
Forstå og bruke noen engelske ord
uttrykk og setningsmønstre knyttet
til nære omgivelser og egne
interesser
Bruke observasjoner til å beskrive
kjennetegn ved årstidene og
fortelle om hvordan man I samisk
kultur deler inn årene
Gjennkjenn og beskrive enkle
bruksgjenstander
Naturfag
Kunst og
håndtverk
Musikk
Krle
Kroppsøving
Delta I leker med et variert
repertoar av sanger, rim, regler, og
danser
Fortelle om en av Hinduismens
guder og gudinner.
Samtale om Hinduismen, og
hvordan religiøs praksis kommer til
uttrykk gjennom leveregelr, puja,
matregler og høytider
Leke og være med I aktivitetar I
varierte miljø der sansar, motorikk
og koordinasjon blir utfordra.
Jeg kan forklare hvordan dyrene holder varmen om
vinteren.
Jeg kan forklare hva plantene gjør om vinteren
Jeg kan beskrive og gjennkjenne enkle
bruksgjenstander
Jeg kan lage fuglemat
Jeg kan leke «slå på ring», «ta den ring» og «Per
Sjurspring»
Jeg kan fortelle om shiva
Jeg kan fortelle om Holi
Jeg kan følge regler og beskjeder i gymsalen
Utføre grunnleggjande rørsler som
å krype, gå, springe, hinke, satse,
vende og rulle i fri utfordring og
organiserte aktivitetar.
Samhandle med andre i ulike
aktivitetar.
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe:
[email protected]
95 25 86 47 (Therese)
[email protected]
Teamrom: 33 08 62 52
93 01 51 87(Anne Jorunn)
www.horten.no/lysheim
Timeplan:
MANDAG
8.30 – 13.00
2a: Gym/2b:Eng.
2a: Eng./2b: Gym
TIRSDAG
8.30 - 13.00
Stasjonsundervisning
Krle/klassens time.
VI GÅR PÅ TUR:
Ta med:
Kunst og håndtverk
-Mat og drikke (kan
grille hvis man vilhusk grillpinne)
-Vedkubbe
-Sitteunderlag
ONSDAG
8.30 – 13.00
2a: Gym/ 2b: Eng.
TORSDAG
8.30 – 13.00
Norsk
FREDAG
8.30 – 12.15
Norsk
Norsk
Krle/klassens time.
Matematikk
Matematikk
Matematikk
Naturfag
2a: Eng./2b: Gym
Naturfag
Ha på klær/støvler
etter været!
Leselekser:
Mandag – Fredag
Zeppelin s. 84 – 85
Bruk BO, snakk om hva du har lest med en
voksen.
Tirsdag - fredag
Se på lesekortet ditt.
Les hver dag i boka di.
Øv på leseflyt og innlevelse.
Lekser:
Mandag – Fredag
Multi oppgavebok: s. 52 og halve s 53 (Ekstra: Regn ut på s 53)
Norsk: Ark om ordkjeder og substantiv.
Snakk sammen med en voksen om målene på ukeplanen!
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe:
[email protected]
95 25 86 47 (Therese)
[email protected]
Teamrom: 33 08 62 52
93 01 51 87(Anne Jorunn)
www.horten.no/lysheim
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe:
[email protected]
95 25 86 47 (Therese)
[email protected]
Teamrom: 33 08 62 52
93 01 51 87(Anne Jorunn)