Skal sikre kompetanse i arbeidslivet

Nyhetsbrev fra KS
7. februar 2017
Skal sikre kompetanse i arbeidslivet
Regjeringen, partene i arbeidslivet og frivillig sektor signerte i dag en
felles strategi for kompetansepolitikk. Nasjonal kompetansepolitisk
strategi skal sikre arbeidslivet den kompetansen det har bruk for.
Om lærertetthet og
gruppestørrelser
Kommunene viktig
for integrering
KS støtter ikke forslaget om å
- Kommunene legger ned en
innføre en maksimalgrense
stor innsats for integrering av
for gjennomsnittlig
flyktninger hver dag, sier
gruppestørrelse per lærer i
styreleder i KS Gunn Marit
grunnskolen og viser til
Helgesen. 1. februar la
nødvendigheten av å kunne
Brochmann-utvalget frem sin
tilpasse lærerressursene til
sluttrapport om
behovet ved den enkelte
konsekvensene av
skole.
innvandring.
Kommunesektoren
i endring
Kommunens
oppgaver
Samfunnets og innbyggernes
Har du noen gang tenkt over
behov er i endring. For å
hva kommunen gjør? I denne
lykkes, må kommunen endre
filmen presenteres
sin rolleforståelse, skriver
kommunens viktigste
styreleder i KS, Gunn Marit
oppgaver på bare to minutter.
Helgesen, i avisa Varden.
Klikk her for å motta nyheter etter hvert som de kommer på ks.no.
KS' hjemmeside
KS på Twitter
KS på Facebook
KS på YouTube
KS er kommunesektorens organisasjon og representerer alle norske
kommuner og fylkeskommuner.
Klikk her for å få en oversikt over alle nyhetsbrev
Abonner eller stryk deg fra listen:
[email protected]