Heltidskultur o Vinn – vinn? I Buskerud, Telemark og Vestfold er

- Heltidskultur og læringsnettverket «NyttBlikk».
Merethe Taang, rådgiver KS Buskerud, Telemark og Vestfold
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
Det store heltidsvalget
HELTIDSERKLÆRINGEN:
•
Heltid skal være hovedregelen
•
Kommunen skal være en attraktiv
arbeidsgiver som tiltrekker seg
kompetent og nødvendig arbeidskraft
Hvorfor? Som ledd i ‘innafor’
Effekter av heltidskultur :
Moland 2015
Løsningene må finnes lokalt
Hvordan skal vi utvikle heltidskultur:
• Gode prosesser
• Forankring hos folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte
Hvorfor trenger vi heltidskultur:
• Effektivitet
• Kvalitet
• Arbeidsmiljø
Læringsnettverket NyttBlikk
MÅLET for arbeidet er å bidra til utvikling av gode tjenester; gjennom å utvikle en kultur for å arbeide
heltid i den enkelte kommune
GJENNOMFØRING Høst 2015-Høst 2017
4 samlinger + evalueringssamling
-
Oppgaver og lokalt arbeid mellom samlingene
Fokus på prosessene i den enkelte kommune
Innsikt
Reflektere innad i kommunen og
sammen med andre kommuner
Deltakende kommuner i NyttBlikk:
Telemark: Tokke og Notodden
Vestfold : Holmestrand, Larvik, Nøtterøy,
Re og Tønsberg
Buskerud: Ål og Modum
.
• [email protected]