Lars Ivar Kleven

Lars Ivar Kleven
Schøyengrenda 19, 2150 Årnes
Født: 02. desember 1988
e-post: lik[email protected]
Telefon: 48253923
Utdanning
08.2014 - 08.2016 Informatikk: Design, bruk og interaksjon. Master
Masteroppgave i samarbeid med SINTEF og deres SESARprosjekt. Design og programmering av prototype for
opplæringsverktøy for flygeledere under trening med
fokus på animasjon og læringseffekt. Spillmotoren Unity
blir tatt i bruk i kombinasjon med C#.
Universitetet i Oslo
08.2011 - 06.2014 Informatikk: Design, bruk og interaksjon. Bachelor
Hovedfokus på interaksjonsdesign. Inkluderer
programmering i Java, systemutvikling, språk og
kommunikasjonsteknologi og 40-gruppe i mediehistori.
Universitetet i Oslo
08.2007 - 06.2008 Allmennfagelig påbygning
Generell studiekompetanse.
Hvam videregående
skole
08.2005 - 06.2007 Flyfag
Hovedfokus på flyteknikk.
Skedsmo videregående
skole
08.2004 - 06.2005 Elektrofag
Grunnkurs i elektrofrag.
Nes videregående skole
Arbeidserfaring
08.2011 - 08.2015 Lagermedarbeider (Ringehjelp + Sommerjobb)
Hovedsaklig plukking og pakking av varer med
personløftende truck (T3)
Opplæring av nye medarbeidere.
Annet forefallende lagerarbeid.
Ahlsell Norge AS,
Gardermoen
12.2010 - 08.2011 Lagermedarbeider
Ref. Punktet over, men på heltid.
Ahlsell Norge AS,
Gardermoen
09.2008 - 07.2010 Lagermedarbeider
Vedlikehold av personbeskyttende materiell og annet
militært utstyr. Flytting av kjøretøy mellom leire for
årlige inspeksjoner. Hjelpemann på lastebil.
Forsvarets Logistikk
Organisasjon, Nordkisa
08.2008 - 09.2008 Kasse + Lagerarbeid
Kassearbeid. Stabling av varer i butikk.
Lagerarbeid og vareutlevering i butikk.
Elkjøp Jessheim
09.2007 - 04.2009 Vaktmestertjenester (Ringehjelp)
Gartnerarbeid og snømåking.
Nes Bygdeservice
Frivillig arbeid
Smidigkonferansen 2014
Ansvar for filming av foredragsholdere.
Sørge for at foredragsholdere er tilstede når det er
deres tur for å tale.
Annet
Førerkort klasse B
Truckførerbevis T1, T2, T3 og T4
Programmering:
Java, Python, JavaScript og HTML/CSS er blitt benyttet i studiesammenheng.
Kjennskap til C# tatt i bruk sammen med Unity.
Referanser
Bjørn Arne Ødegaard
Bjørn Kristian Bekkensten
Avdelingsleder for plukk, Ahlsell Gardermoen AS
Telefon: 93657541
Områdeansvarlig for plukk, Ahsell Gardermoen AS
Telefon: 45289797