Guide - Frognmarkas Venner

Stillingsinstruks Guide
Kommuniserer med
Ansvarlig
Utstyr
Trygve 41541779 Telefonliste for turmarsjen
Frognmarkas Venner
Refleksvest, mobiltelefon, telefonliste, stillingsinstruks
bærbar høyttaler
Generell beskrivelse av jobben
1. Lage et formidlingsdokument for hele turen, med guiding på
a. Digerud brygge
b. Trolltreet
c. Hethulldammen med omkringliggende dammer og istransport
d. Digerud
e. Husmannsplass Agnormåsan
f. Gulbjørnrud
g. Måren
h. Furukollen
i. Linnebråte
j. Saraåsen
k. Mindas kafé
l. Dalsmåsan
m. Glennemåsan
n. Dalshagan
o. Dal
p. Brevik
2. Hjelpe til med organisering på Dal skole
3. Informere på Dal og på buss tilbake fra Digerud brygge
4. Husk å ta med fulladet mobiltelefon og telefonliste