Prisliste 2017 til internett.xlsx

BETALINGSSATSER ‐ STRAND KOMMUNE 2017
Det vises også til egne vedtekter og forskrifter for de enkelte virksomheter og tjenester. Det tas forbehold om feil. LEGETJENESTER
Strand kommune følger prisene i Fastlegetariffen ‐ normaltariff, utgitt av Den norske legeforening
http://normaltariffen.legeforeningen.no/pdf/Normaltariff_2016.pdf
2017