Kommunesektorens etikkutvalg inviterer til møte i Asker 8

Kommunesektorens etikkutvalg inviterer til møte i Asker 8. februar 2017
Lovlig, men kanskje ikke tillitsskapende eller etisk forsvarlig? Kommunesektorens etikkutvalg setter etikk
på dagsorden på rådhuset i Asker 8.februar 2017. Her kan politiske og administrative ledere i
kommunene sammen diskutere viktige utfordringer knyttet etikk og antikorrupsjon. Invitasjonen går til
Oslo, Drammen og kommunene i Akershus, og er rettet mot ordførere, byrådsledere og rådmannens
ledergrupper. Møtet varer fra kl. 10-14.
Arrangementet er gratis, følg lenke for påmelding: http://ks.event123.no/Dialogmote1/
Etikkutvalget er oppnevnt av KS hovedstyre og skal bidra til å styrke kommunenes etikk- og
antikorrupsjonsarbeid.
10:00 Velkommen til Asker ved ordfører Lene Conradi
10:10 Hva er etikkutvalgets oppgave og hvordan kan utvalget bidra i etikkarbeidet?
Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg, ønsker velkommen til møte
10:25 Krysspress i en vekstkommune
Kommunene skal tilrettelegge og håndtere vekst. Det innebærer også å håndtere
interessemotsetninger; nasjonal politikk som legger føringer, grunneiere som ønsker fortgang i
saken, byggemotstandere som roper høyt, og møte med store aktører hvor store verdier kan stå
på spill.
Innledninger ved:
- Ordfører i Ullensaker, Tom Staahle
- Fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud
- Rådmann i Asker, Lars Bjerke
Åpen diskusjon og innspill: Hvilke problemstillinger bør etikkutvalget ta med seg videre?
11:30 Lunsj
12:15 Sånn gjør vi det i Asker
Ordfører Lene Conradi om arbeidet med etikk, kvalitet og antikorrupsjon i Asker
12:35
Eierskap og selskap
Ekstra risiko når styringen skjer på armlengdes avstand?
Innledninger ved:
- Ordfører i Nittedal Hilde Thorkildsen
- Rådmann Eivind Glemmestad, Rælingen
Åpen diskusjon og innspill: Hvilke problemstillinger bør etikkutvalget ta med seg videre?
14:00 Slutt