Lokal plan i Kroppsøving - 1. - 4.trinn filetype pdf

Kroppsøving 1. – 4.trinn
Område
Kompetansemål – Jeg kan
Eleven skal kunne leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø
der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra.
Lokale mål for Løren skole – ukeplanmål – Jeg kan



Jeg kan gå på tur i ulendt terreng.
Jeg kan leke ulike leker i skogen.
Jeg kan ake ned bakker.
Gå/løpe tur
Gå på tur 3 +
Hudøy
3 uker


Jeg kan gjennomføre hinderløyper både inne og ute.
Jeg kan balansere både inne og ute.
Hinderløype
3 uker

Jeg kan trene styrketrening med egen kropp som
vekt.
Jeg kan ta armhevinger.
Jeg kan ta situps.
Jeg kan ta spensthopp.
Jeg kan ta ryggups.
Jeg kan løpe med høye kneløft.
Jeg kan løpe og sparke meg i rumpa.
Jeg kan løpe på tjukkas.
Styrketrening
3 uker
Jeg kan tøye ut alle hoved muskelgrupper, og
samtidig lære meg navnene på dem.
Jeg kan gå museskritt.
Jeg kan gå lange skritt.
Jeg kan åle og krype.
Jeg kan leke stiv heks.
Jeg kan løpe fort, som 60m på tid.
Jeg kan løpe lenge.
Jeg kan satse på et springbrett med begge ben.
Jeg kan lande etter å ha satset på et springbrett.
Jeg kan satse på et springbrett og hoppe på/over en
kasse.
Jeg kan hoppe og hinke på begge ben.
Jeg kan ta forlengs og baklengs rulle.
Jeg kan balansere.
Jeg kan hoppe bukk.
Jeg kan hoppe over kasse
Uttøyning
Alle timer








Eleven skal kunne utføre grunnleggjande rørsler som å krype,
gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og
organiserte aktivitetar.
Uke














Ulike akt.
Turn
3 uker
Kroppsøving 1. – 4.trinn

Eleven skal kunne vere trygg i vatn og vere symjedyktig.
Eleven skal kunne ferdast ved og på vatn og gjere greie for
farane.
Eleven skal kunne samhandle med andre i ulike aktivitetar.
















Friidrett
Jeg kan løpe tvers over gymsalen og vende og løpe
tilbake.
Jeg kan hoppe stille lengde og lande stående.
Jeg kan løpe stafett og ta i mot og avlevere pinnen.
Jeg kan hoppe lengde.
Jeg kan hoppe høyde.
Jeg kan kaste liten ball.
Jeg kan løpe 60m på tid.
Jeg kan løpe 1000m.
Jeg kan flyte
Jeg kan svømme bryst
Jeg kan ta svømmeknappen på 25m
Jeg kan dykke ned og hente opp gjenstander
Jeg kan leke med ball i vann.
Jeg kan leke sisten i vann.
Friidrett
4. trinn
Hudøy 1 uke
Jeg kan fortelle om hvorfor det kan være farlig å
oppholde seg ved vann.
Jeg vet hvordan jeg skal oppføre med ved vann
Jeg kan samarbeide med andre i lek gjennom ulike
øvelser som f.eks.
 Løper stafett
 Gjør parøvelser
 Spiller fotball
Spiller fotball
 Jeg kan sentre ballen til andre
 Jeg kan ta imot ballen fra andre
Spiller basket
 Jeg kan sentre ballen til andre
 Jeg kan ta imot ballen fra andre
Spiller stikkball
 Jeg kan sentre ballen til andre
 Jeg kan ta imot ballen fra andre
3 uker
Friidrett
3.uker
Fotball
3 uker
Basket
3 uker
Stikkball
3 uker
Kroppsøving 1. – 4.trinn
Spiller innebandy
 Jeg kan sentre ballen til andre.
 Jeg kan ta imot ballen fra andre
Håndball
 Jeg kan sentre ballen til andre
 Jeg kan ta imot ballen fra andre
Eleven skal kunne anerkjenne kroppslege føresetnader og
skilnader mellom seg sjølv og andre.

Jeg forstår at alle har ulike forutsetninger til å utøve
fysisk aktivitet.
Eleven skal kunne bruke småreiskapar og apparat frå
tradisjonelle og alternative rørsleaktivitetar.








Jeg kan hoppe tau
Jeg kan hoppe slengtau
Jeg kan kaste med erteposet og treffe en bøtte.
Jeg kan rocke med rokkering
Jeg kan kaste egg med tennisball.
Jeg kan hoppe bukk.
Jeg kan hoppe over kasse.
Jeg kan balansere på bom.
Eleven skal kunne avlevere, ta i mot og leike med ulike
balltypar og vere med i enkle ballspel.
Innebandy
3 uker
Håndball
3 uker
Alle timer
Ulike akt.
Turn
3 uker
Stikkball
 Jeg kan ta i mot ballen.
 Jeg kan kaste ballen.
 Jeg kan kaste ballen til noen andre på laget.
 Jeg kan treffe noen når jeg kaster ballen.
 Jeg kan hovedreglene for stikkball.
Stikkball
3 uker
Fotball








Fotball
3 uker
Jeg kan ta i mot ballen.
Jeg kan sparke ballen.
Jeg kan sentre ballen til andre på laget.
Jeg kan føre ballen med foten når jeg går.
Jeg kan føre ballen med foten når jeg løper
Jeg kan noen enkle finter.
Jeg kan skåre mål.
Jeg kan hovedreglene i fotball
Kroppsøving 1. – 4.trinn
Eleven skal kunne utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler
til ulike rytmar og musikk.
Basketball
 Jeg kan ta i mot ballen.
 Jeg kan kaste ballen.
 Jeg kan stusse ballen når jeg går.
 Jeg kan stusse ballen når jeg løper
 Jeg kan sprette ballen i ulike høyder.
 Jeg klarer noen ganger å unngå at noen tar ballen fra
meg.
 Jeg treffer kurven noen ganger når jeg kaster ballen.
 Jeg vet hvordan jeg skal kaste ballen i kurven.
 Jeg kan hovedreglene for basketball
Innebandy
 Jeg kan ta i mot ballen med kølla.
 Jeg kan sentre ballen med kølla
 Jeg kan føre ballen med kølle når jeg går..
 Jeg kan føre ballen med kølla når jeg løper.
 Jeg kan noen finter.
 Jeg kan skåre mål.
 Jeg kan hovedreglene for innebandy
Håndball
 Jeg kan ta i mot ballen.
 Jeg kan kaste ballen.
 Jeg kan stusse ballen når jeg går.
 Jeg kan stusse ballen når jeg løper
 Jeg klarer noen ganger å unngå et noen tar ballen fra
meg.
 Jeg kan skåre mål.
 Jeg kan hovedreglene for håndball.
 Jeg kan leke at jeg er ulike dyr ettersom hvilken
musikk som spilles.
 Jeg kan bevege meg som liten, stor, tykk, tynn osv.
etter som beskjeder blir gitt.
 Jeg kan uttrykke meg med kroppen min etter musikk.
Basketball
3 uker
Innebandy
3 uker
Håndball
3 uker
Ulike akt.
Kroppsøving 1. – 4.trinn


Jeg kan være med på enkel aerobic, etter musikk.
Jeg kan sette sammen noen lærte øvelser til et enkelt
aerobickprogram til musikk..

Jeg kan vise/lede et enkelt program for resten av
klassen til musikk.

Eleven skal kunne vere med i songleikar og enkle dansar frå
ulike kulturar.
Eleven skal kunne bruke ski og skøyter der det ligg til rette for
det.
Jeg kan være med på sangleker som slå på ring, per
sjuspring, osv.
Jeg kan danse f. eks.:
 Dans 3
 Polka 3
 Reinlender
 Zorba 4
 Linedans 4
 Per sjuspring 4
 Sangleker 1+2
 Swing 4
Ski:
 Jeg kan bevege med på ski.
 Jeg kan gå på ski.
 Jeg kan gå fiskeben.
 Jeg kan skøyte på ski.
 Jeg kan gå stafett.
Dans /danselek
3 uker
Ski og skøyter
Skøyter:
 Jeg kan bevege med på skøyter.
 Jeg kan gå på skøyter.
 Jeg kan gå stafett på skøyter
 Jeg kan leke hauk og due
Eleven skal kunne lage og bruke enkle kart til å orientere seg i
nærområdet.



Jeg kan bruke forenklede kart.
Jeg vet hva et kompass er.
Jeg kan bruke kompass.
Orientering
4. trinn
3 uker
Kroppsøving 1. – 4.trinn



Jeg kan bruke kart over skolegård og nærmiljø.
Jeg kan gå stjerneorientering.
Jeg kan lage et enkelt kart.
Eleven skal kunne bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar
for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte.


Eleven skal kunne samtale om reglar som gjeld for opphald i
naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel.





Jeg vet hva jeg skal ha på meg ved ulike vær.
(kle meg etter været og anledningen slik at jeg ikke
blir for varm eller for kald, holder meg tørr og ikke blir
solbrent)
Jeg kan bruke enkelt turutstyr.
Jeg vet hva jeg skal ha med meg i sekken på tur.
Jeg kan bruke kniv.
Jeg vet hvordan man oppfører seg i naturen.
Jeg kan fortelle og samtale om hvordan man oppfører
seg i naturen.
Eleven skal kunne setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar.

Jeg kan sette navn på kroppsdeler og
bevegelsesmåter i arbeidet med ulike gymøvelser i
undervisningsøkta, f.eks. gjennom arbeid med
styrkeøvelser og, balanse og koordinasjon.
Uttøyning:
 Jeg kan navnet på alle de største muskelgruppene i
kroppen.
 Jeg kan navnet på alle kroppsdeler:
 Fingre
 Underarm overarm
 Hode
 Nakke
 Overkropp
 Lår
 Legger
 Fot
 Tær
 Jeg vet hva hengsleledd og kuleledd er.
 Jeg vet hva jeg skal gjøre hvis noen blir skadet.
(hente en voksen.)
Friluftsliv
Hudøy
4.trinn
Friluftsliv
Hudøy
Tøying
Hver uke
Kroppsøving 1. – 4.trinn
Eleven skal kunne forklare kva personleg hygiene har å seie
for eiga og andres helse og trivsel.

4. trinn

Jeg vet hvorfor vi vasker oss, og hvor ofte man bør
vaske seg.
Jeg vet hvorfor det er lurt å skifte til rene klær.
Jeg vet hvorfor vi vasker klærne.
Jeg vet hvorfor vi lukter vont hvis vi ikke vasker oss
selv og klærne.
Jeg vet hva personlig hygiene betyr.





Jeg kan sykle.
Jeg kan ta sykkelprøven.
Jeg kan de vanligste trafikkskiltene.
Jeg kan de viktigste trafikkreglene for syklende.
Jeg kan de viktigste trafikkreglene for gående.
4. trinn



Eleven skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og
syklistar.