vi ønsker mer informasjon - Alvdal

VI ØNSKER MER INFORMASJON
Korpsets navn
Adresse
Sriftet
Dirigent
Leder
Kontaktperson med tilgjengelig
mobilnr under stevnet
Antall medlemmer
Antall deltagere på stevnet
Informasjon om
medlemmer/dirigenter som
deltar i flere korps under
stevnet
Omtale/beskrivelse av korpset
som skal benyttes for
presentasjon
E-postadresse
Hjemmeside
Kommer med buss
Overnattingssted
Parademarsj
Komp/arr av parademarsj
Med hilsen______________________________________________
Svarfrist 1.mars 2017
Registrering på nett: www.tynsetjanitsjar.no
Eller mail: [email protected]
Eller post: Alvdal-Tynset janitsjarkorps, postboks 57, 2500 Tynset