Uke 5 - Trondheim kommune

Ukeplan for 4A uke 5
mandag
08.15 – 09.15
norsk/ tema
tirsdag
matematikk
engelsk
onsdag
matematikk
09.15 – 10.15
kroppsøving
torsdag
fredag
norsk 4a/b/c
engelsk
norsk / tema
10.15 – 11.15
utetid
utetid
utetid
utetid
utetid
11.15 - 11.45
mat
mat
mat
mat
mat
11.45 – 12.45
kunst & håndv
12.45– 13.00
13.00-14.15
-13.15
musikk
ikt
utetid
kroppsøving
utetid
norsk/ tema
- 14.15
naturfag
norsk
utetid
utetid
matematikk
krle
-14.15
- 14.15
- 14.15
14.15-15.15: Leksehjelp
Mål: Elevene skal kunne
- navn og plassering av planetene i vårt solsystem
- bruke VØSL-skjema til å planlegge eget prosjektarbeid
- forstå at en brøk må ses i sammenheng med en helhet
- skrive, lese og forstå ukens engelske gloser
Lekser - fargelegg smilefjeset når du har gjort ferdig leksa
 Les Zeppelin s120-121. Øv deg på å lese dette diktet høyt.
 Arbeidsbok til Zeppelin lesebok s40-41
 Sammen med en voksen hjemme eller på skolen: Finn informasjon/stoff om
verdensrom-temaet du ønsker å jobbe med.
Jeg ønsker å lære mer om:_____________________________________________
 Engelsk: Les s 42-45 i tekstboka for en voksen, med fokus på leseflyt og god uttale.
 Engelsk: Øv på glosene som står i lekseboka di.
 Matematikk: Oppgaveboka s 87, 88 og 89
 Kroppsøvingslekse: Dips (armheving),10 dips hver skoledag.
Informasjon
Vi starter opp med utviklingssamtaler. Dette er elevens samtale med kontaktlærer om hans/hennes faglige utvikling.
Elevene har her også anledning til å samtale med læreren om ikke-faglige spørsmål.
Vi har lest planen og sett over leksene. Navn:_______________________
Ukas utfordring:
7 tennisballer
Du har 7 tennisballer og ei skålvekt. Én av
tennisballene veier litt mindre enn de andre
seks.
Hvordan kan du ved å bruke skålvekta og
tennisballene finne ballen som veier minst?