INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I GANDUR

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I GANDUR
Onsdag 1.mars 2017 kl.19.00 i Osloidrettens Hus, Ekeberg.
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive
protokollen, tellekorps
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Behandle styrets årsberetning for 2016
5. Behandle regnskap for 2016
6. Fastsette kontingent for 2018
7. Vedta budsjett for 2017
8. Behandle lovendringer
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styre og tillitsvalgte
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til Anine
Lundh [email protected] innen 13.02.2017.
Sakspapirer til årsmøtet legges ut på http://www.gandur.no/
senest en uke før årsmøte.
Det serveres pizza, brus, kaker og kaffe.
Vel møtt!