INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 3 SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 3
STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM
SKOLEÅRET 2017/2018
Fellesfag og programfag
Vg1
Fellesfag
25 timer
vg2
vg3
12 timer
15 timer
(ikke
matematikk)
Matematikk
Programfag
(20 timer for elever
uten fremmedspråk
fra ungdomskolen)
5 timer
3 eller 5
timer
15 timer
15 timer
(i tillegg til
matematikk)
(10 timer for elever
uten fremmedspråk
fra ungdomskolen)
Fellesfag Vg 3
•
•
•
•
Norsk 6 timer
Kroppsøving 2 timer
Historie 4 timer
Religion 3 timer
• Fremmedspråk 5 timer for de uten på ungdomsskolen
PROGRAMOMRÅDER
Programfagene er delt inn i programområder:
–
–
Realfag (matte, fysikk, kjemi osv)
Språk, samfunnsfag og økonomi (engelsk, sosiologi,
økonomistyring osv)
For å få vitnemål, må du ha fordypning
(5+5 timer) i 2 fag i samme programområde.
PROGRAMFAG
Du kan få fordypning ved f eks å velge:
•
•
•
•
•
Matte R1 + Matte R2
Biologi 1 + Biologi 2
Internasjonal engelsk + Samfunnsfaglig engelsk
Sosiologi + Politikk og menneskerettigheter
Psykologi 1 + Psykologi 2
Men husk at de to fordypningsfagene må være
innen samme programområde!
Programområde for realfag
I undersøkelsen kan du velge mellom disse realfagene
til Vg 3:
•
•
•
•
•
•
•
Biologi 2 og Biologi 1
Kjemi 2
Fysikk 2 og Fysikk 1
Matematikk S2
Matematikk R2
Informasjonsteknologi 2
Teknologi og forskningslære 2
Programområde for språk,
samfunnsfag og økonomiske fag.
Språkfag/Engelsk
I undersøkelsen kan du velge mellom disse
språkfagene til Vg 3:
• Samfunnsfaglig engelsk
• Engelskspråklig litteratur og kultur
• Fremmedspråk nivå 3 (nettstudie HfK?)
Samfunnsfag
I undersøkelsen kan du velge mellom disse samfunnsfagene til Vg 3:
• Politikk, individ og samfunn:
– Politikk og menneskerettigheter
– Sosialkunnskap
• Rettslære 2
• Psykologi 2
Økonomiske fag
I undersøkelsen kan du velge mellom disse
økonomiske fagene til Vg 3:
• Økonomi og ledelse (Næringslivsøkonomi)
• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
• Markedsføring og ledelse 2
Fag uten fordypning
I undersøkelsen kan du velge det tredje faget uten å
ta fordypning.
• Du kan velge et vg3 fag der nr 2 ikke bygger på nr 1
• Du kan velge et vg2 fag som du ikke har i år
• Du må velge Tegnspråk II hvis du ikke hadde
fremmedspråk på ungdomsskolen
Bruk det åpne feltet til å skrive inn fag dersom du
ønsker et vg 2 fag som ikke står på listen
Programfag i musikk
• Musikk 2
Dette faget gir ikke fordypning, selv om du har
programfag i musikk både på vg2 og vg3
Programfag fra MK
• Tekst, @ngvmedia
• Grafisk design
• Bilde
Tilleggspoeng
• Gjelder kun 140 timers programfag (5t)
• Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng
• Matematikk R2, Fysikk 2 og Fremmedspråk
nivå 3 gir 1 tilleggspoeng
• Alle andre programfag fra realfag og
programfag fremmedspråk gir 0,5 poeng
Ingeniørutdanninger
Opptakskrav (unntatt bioingeniør):
• Matematikk R1
• Matematikk R2
• Fysikk 1
Forsøksordning med skjerpet matematikkrav i
enkelte studier innen informatikk, realfag, naturog miljøfag ved universitet og høyskoler (R1+R2)
PROGRAMFAGSTILBUDET
Februar 2017
Du skal svare på en undersøkelse der du velger
programfag i prioritert rekkefølge.
Programfag som få ønsker vil ikke settes i gang
VALGET
• Lenke til valget legges på ITL-Elevinfo fredag
• Alle må svare, jo flere svar jo større
sannsynlighet for at alle får det de ønsker
• Svar også, selv om du sannsynligvis ikke er
elev på NGV neste år. Der vil være
svaralternativer for det.
• Valget er åpent til 19. februar
FRISTER
Søke om skoleplass:
• 1. mars er frist for å søke skoleplass til vg 3
• Du er prioritert for inntak til vg 3 på NGV
Valg av programfag NGV:
• Lenke til valget legges på ITL elevinfo
• Svarfrist søndag 19. februar
• Poengopptak for fag (hvis nødvendig)
Behov for mer detaljer?
Offentlige og kvalitetsikre nettsider med
informasjon om høyere studier – inntakskrav/
kravkoder
• https://utdanning.no/
• http://www.samordnaopptak.no/info/