Jakt Prøver Felt- Alle Rase

Antall
Jakt Prøver Felt- Alle Rase
ESta
MSta
TSta
10030 10338 8134
Vorsteh Korthår
354
Født År
Totalt for Rasen
354
2015
Vorsteh Korthår
Født År
354
2014
Vorsteh Korthår
Født År
354
2013
Vorsteh Korthår
Født År
354
2012
Vorsteh Korthår
Født År
354
2011
Vorsteh Korthår
Født År
354
2010
Vorsteh Korthår
Født År
354
2009
Vorsteh Korthår
Født År
354
2008
Vorsteh Korthår
Født År
354
2007
Vorsteh Korthår
Gjennomsnitt
Stum Stmm
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
1053
4,0
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
5041
Antall Starter:
24867
Antall Premieringer:
5107
Antall Starter:
182
Antall Premieringer:
29
Antall Starter:
499
Antall Premieringer:
139
Antall Starter:
854
Antall Premieringer:
178
Antall Starter:
638
Antall Premieringer:
111
Antall Starter:
788
Antall Premieringer:
124
Antall Starter:
863
Antall Premieringer:
208
Antall Starter:
1350
Antall Premieringer:
266
Antall Starter:
1407
Antall Premieringer:
253
Antall Starter:
1398
Antall Premieringer:
317
UtskriftsDato:
29. des 2016
Antall Starter: 42094
Antall Premieringer:
Antall
20,5 %
ESta
MSta
TSta
Stum
Stmm
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5661
6132
4351
639
3173
4,0
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
Stil
0
28
19
3,7
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
44
ESta
MSta
TSta
0
149
90
ESta
MSta
TSta
0
268
139
ESta
MSta
TSta
0
143
99
ESta
MSta
TSta
0
182
186
ESta
MSta
TSta
0
191
150
Stum Stmm
16
214
JA
Fart
4,0
4,1
JA
Fart
4,2
4,2
JA
Fart
4,0
4,0
JA
Fart
4,0
3,9
JA
Fart
4,0
4,0
Antall
20,8 %
30
324
28
207
48
218
56
316
3,3
3,6
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,3
3,4
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,5
3,6
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,3
3,4
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,3
3,4
3,7
ESta
MSta
TSta
Stum Stmm
JA
Fart
0
309
290
121
4,1
4,1
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
Stil
Slv
1
296
288
4,0
4,0
4,3
5,7
369
ESta
MSta
TSta
91
309
236
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,5
3,8
SB
Rev
Sam
3,4
3,5
3,8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
77
371
Antall
22,7 %
3,1
Gjennomsnitt
Antall
18,0 %
5,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
19,7 %
Sam
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
24,1 %
Rev
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
15,7 %
SB
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
17,4 %
Slv
Gjennomsnitt
Antall
27,9 %
20,7 %
Gjennomsnitt
Antall
15,9 %
8733
Gjennomsnitt
Stum Stmm
89
442
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
3,9
5,8
3,6
3,7
3,9
Født År
354
2006
Vorsteh Korthår
Født År
354
2005
Vorsteh Korthår
Født År
354
2004
Vorsteh Korthår
Født År
354
2003
Vorsteh Korthår
Født År
354
2002
Vorsteh Korthår
Født År
354
2001
Vorsteh Korthår
Født År
354
2000
Vorsteh Korthår
Født År
354
1999
Vorsteh Korthår
Født År
354
1998
Vorsteh Korthår
Født År
354
1997
Vorsteh Korthår
Født År
354
1996
Vorsteh Korthår
Født År
354
1995
Vorsteh Korthår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
211
Antall Starter:
1323
Antall Premieringer:
294
Antall Starter:
921
Antall Premieringer:
169
Antall Starter:
1106
Antall Premieringer:
240
Antall Starter:
1692
Antall Premieringer:
346
Antall Starter:
753
Antall Premieringer:
135
Antall Starter:
1695
Antall Premieringer:
416
Antall Starter:
474
Antall Premieringer:
84
Antall Starter:
1263
Antall Premieringer:
258
Antall Starter:
1199
Antall Premieringer:
227
Antall Starter:
1091
Antall Premieringer:
246
Antall Starter:
831
Antall Premieringer:
Antall
1094
196
19,3 %
ESta
MSta
TSta
169
274
157
ESta
MSta
TSta
278
301
235
ESta
MSta
TSta
249
205
159
Gjennomsnitt
Stum Stmm
40
190
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
3,9
5,7
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,8
3,5
3,6
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,6
3,4
3,5
3,8
Antall
22,2 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
72
163
Antall
18,3 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
10
58
Gjennomsnitt
Antall
21,7 %
ESta
MSta
TSta
360
299
218
ESta
MSta
TSta
545
456
276
Stum Stmm
23
67
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,1
5,6
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Antall
20,4 %
Stum Stmm
16
70
Antall
17,9 %
ESta
MSta
TSta
239
180
135
ESta
MSta
TSta
692
478
345
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
17
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,6
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,3
5,8
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Antall
24,5 %
Stum Stmm
11
77
Antall
17,7 %
ESta
MSta
TSta
143
99
58
ESta
MSta
TSta
466
353
208
ESta
MSta
TSta
422
324
172
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
2
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,9
4,0
5,6
3,2
3,3
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,7
3,3
3,4
3,7
Antall
20,4 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
1
Antall
18,9 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
22,5 %
ESta
MSta
TSta
448
311
137
ESta
MSta
TSta
363
214
127
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,5
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,5
3,4
3,5
3,8
Antall
23,6 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Født År
354
1994
Vorsteh Korthår
Født År
354
1993
Vorsteh Korthår
Født År
354
1992
Vorsteh Korthår
Født År
354
1991
Vorsteh Korthår
Født År
354
1990
Vorsteh Korthår
Født År
354
1989
Vorsteh Korthår
Født År
354
1988
Vorsteh Korthår
Født År
354
1987
Vorsteh Korthår
Født År
354
1986
Vorsteh Korthår
Født År
354
1985
Vorsteh Korthår
Født År
354
Antall Starter:
Antall
787
Antall Premieringer:
155
Antall Starter:
620
Antall Premieringer:
109
Antall Starter:
555
Antall Premieringer:
109
Antall Starter:
293
Antall Premieringer:
57
Antall Starter:
204
Antall Premieringer:
39
Antall Starter:
492
Antall Premieringer:
107
Antall Starter:
166
Antall Premieringer:
25
Antall Starter:
37
Antall Premieringer:
9
Antall Starter:
22
Antall Premieringer:
10
Antall Starter:
6
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
264
Antall Premieringer:
40
19,7 %
ESta
MSta
TSta
289
169
112
ESta
MSta
TSta
215
155
167
ESta
MSta
TSta
189
116
130
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,1
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,7
3,8
5,4
3,1
3,2
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,5
3,3
3,4
3,7
Antall
17,6 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
19,6 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Antall
19,5 %
ESta
MSta
TSta
90
69
31
ESta
MSta
TSta
69
43
19
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,7
3,8
5,3
3,1
3,3
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,6
3,6
5,6
3,0
3,1
3,6
Gjennomsnitt
Antall
19,1 %
Stum Stmm
0
0
Antall
21,7 %
ESta
MSta
TSta
198
108
75
ESta
MSta
TSta
58
23
39
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,2
4,2
5,7
3,6
3,7
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,0
5,6
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Antall
15,1 %
Stum Stmm
0
0
Antall
24,3 %
ESta
MSta
TSta
18
2
3
ESta
MSta
TSta
19
10
9
ESta
MSta
TSta
0
0
1
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
3,9
4,1
5,6
3,4
3,5
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
4,3
4,3
5,5
3,7
3,9
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
2,8
3,7
5,8
2,5
2,7
3,3
Antall
45,5 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
0,0 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
15,2 %
ESta
MSta
TSta
50
68
41
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
23
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,6
3,6
3,6
5,6
3,1
3,2
3,6
Vorsteh Strihår
357
Født År
Totalt for Rasen
357
2015
Vorsteh Strihår
Født År
357
2014
Vorsteh Strihår
Født År
357
2013
Vorsteh Strihår
Født År
357
2012
Vorsteh Strihår
Født År
357
2011
Vorsteh Strihår
Født År
357
2010
Vorsteh Strihår
Født År
357
2009
Vorsteh Strihår
Født År
357
2008
Vorsteh Strihår
Født År
357
2007
Vorsteh Strihår
Født År
357
2006
Vorsteh Strihår
Født År
357
2005
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
16170
Antall Premieringer:
3463
Antall Starter:
89
Antall Premieringer:
22
Antall Starter:
221
Antall Premieringer:
48
Antall Starter:
510
Antall Premieringer:
108
Antall Starter:
311
Antall Premieringer:
80
Antall Starter:
734
Antall Premieringer:
148
Antall Starter:
641
Antall Premieringer:
107
Antall Starter:
537
Antall Premieringer:
103
Antall Starter:
704
Antall Premieringer:
128
Antall Starter:
653
Antall Premieringer:
146
Antall Starter:
1066
Antall Premieringer:
218
Antall Starter:
653
Antall Premieringer:
120
Antall
21,4 %
Gjennomsnitt
ESta
MSta
TSta
Stum
Stmm
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4219
4031
3557
390
1754
4,1
4,0
4,1
5,7
3,4
3,5
3,8
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
Stil
0
39
16
4,0
4,0
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
76
45
3,9
3,9
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
117
141
4,1
4,0
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
102
83
4,3
4,3
Antall
24,7 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
38
Antall
21,7 %
3
94
34
176
ESta
MSta
TSta
0
159
129
ESta
MSta
TSta
15
138
0
150
88
Stum Stmm
31
226
JA
Fart
3,9
3,9
ESta
MSta
TSta
0
141
96
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
51
193
4,0
4,0
0
132
133
Stum Stmm
23
182
JA
Fart
4,2
4,2
ESta
MSta
TSta
47
150
170
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
54
177
3,9
3,9
129
272
225
ESta
MSta
TSta
128
149
119
Stum Stmm
32
137
Slv
SB
Rev
Sam
5,5
3,3
3,4
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,3
3,5
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,6
3,7
3,9
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,3
3,4
3,7
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,4
3,5
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,5
3,7
3,9
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,7
3,3
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,8
3,6
5,7
3,2
3,4
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
3,9
5,7
3,5
3,6
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,8
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Stum Stmm
55
179
Antall
18,4 %
Stil
Gjennomsnitt
Antall
20,5 %
3,7
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
22,4 %
3,4
Gjennomsnitt
Antall
18,2 %
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
19,2 %
5,4
Gjennomsnitt
Antall
16,7 %
Sam
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
20,2 %
Rev
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
25,7 %
SB
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
21,2 %
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
17
66
Født År
357
2004
Vorsteh Strihår
Født År
357
2003
Vorsteh Strihår
Født År
357
2002
Vorsteh Strihår
Født År
357
2001
Vorsteh Strihår
Født År
357
2000
Vorsteh Strihår
Født År
357
1999
Vorsteh Strihår
Født År
357
1998
Vorsteh Strihår
Født År
357
1997
Vorsteh Strihår
Født År
357
1996
Vorsteh Strihår
Født År
357
1995
Vorsteh Strihår
Født År
357
1994
Vorsteh Strihår
Født År
357
1993
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
148
Antall Starter:
729
Antall Premieringer:
187
Antall Starter:
540
Antall Premieringer:
127
Antall Starter:
991
Antall Premieringer:
223
Antall Starter:
638
Antall Premieringer:
135
Antall Starter:
634
Antall Premieringer:
122
Antall Starter:
764
Antall Premieringer:
191
Antall Starter:
770
Antall Premieringer:
234
Antall Starter:
481
Antall Premieringer:
96
Antall Starter:
515
Antall Premieringer:
95
Antall Starter:
450
Antall Premieringer:
94
Antall Starter:
737
Antall Premieringer:
Antall
824
163
18,0 %
ESta
MSta
TSta
196
194
185
ESta
MSta
TSta
284
223
225
ESta
MSta
TSta
164
139
130
Gjennomsnitt
Stum Stmm
28
63
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,7
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,2
5,8
3,4
3,5
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,1
5,7
3,3
3,4
3,8
Antall
25,7 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
13
49
Antall
23,5 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
9
8
Gjennomsnitt
Antall
22,5 %
ESta
MSta
TSta
361
240
179
ESta
MSta
TSta
253
145
207
Stum Stmm
19
19
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,1
5,7
3,5
3,6
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,1
4,2
5,7
3,5
3,6
3,9
Gjennomsnitt
Antall
21,2 %
Stum Stmm
0
2
Antall
19,2 %
ESta
MSta
TSta
228
188
169
ESta
MSta
TSta
327
186
192
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,9
3,9
4,0
5,7
3,2
3,4
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,3
4,2
4,3
5,8
3,5
3,6
3,8
Gjennomsnitt
Antall
25,0 %
Stum Stmm
4
0
Antall
30,4 %
ESta
MSta
TSta
407
205
185
ESta
MSta
TSta
218
148
94
ESta
MSta
TSta
211
138
114
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
4,1
4,2
5,8
3,5
3,6
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,7
3,5
3,6
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,7
3,9
5,5
3,1
3,3
3,7
Antall
20,0 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
18,4 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
20,9 %
ESta
MSta
TSta
187
121
78
ESta
MSta
TSta
301
194
144
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,1
5,6
3,4
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
4,0
4,0
5,6
3,3
3,5
3,8
Antall
22,1 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Født År
357
1992
Vorsteh Strihår
Født År
357
1991
Vorsteh Strihår
Født År
357
1990
Vorsteh Strihår
Født År
357
1989
Vorsteh Strihår
Født År
357
1988
Vorsteh Strihår
Født År
357
1987
Vorsteh Strihår
Født År
357
1986
Vorsteh Strihår
Født År
357
1985
Vorsteh Strihår
Født År
357
1984
Vorsteh Strihår
Født År
357
Vorsteh Strihår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
87
Antall Starter:
441
Antall Premieringer:
62
Antall Starter:
602
Antall Premieringer:
147
Antall Starter:
117
Antall Premieringer:
29
Antall Starter:
99
Antall Premieringer:
28
Antall Starter:
71
Antall Premieringer:
15
Antall Starter:
43
Antall Premieringer:
9
Antall Starter:
1
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
17
Antall Premieringer:
3
Antall Starter:
211
Antall Premieringer:
Antall
376
40
23,1 %
ESta
MSta
TSta
164
82
84
ESta
MSta
TSta
130
75
99
ESta
MSta
TSta
269
137
146
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
4,0
5,6
3,3
3,5
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,9
3,9
5,6
3,4
3,5
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,0
5,7
3,4
3,5
3,8
Antall
14,1 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
24,4 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Antall
24,8 %
ESta
MSta
TSta
51
38
16
ESta
MSta
TSta
40
19
23
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,2
3,9
3,9
5,8
3,5
3,5
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
3,9
3,9
5,6
3,4
3,5
3,7
Gjennomsnitt
Antall
28,3 %
Stum Stmm
0
0
Antall
21,1 %
ESta
MSta
TSta
29
10
12
ESta
MSta
TSta
14
8
6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,1
4,0
4,0
5,7
3,4
3,4
3,9
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,0
3,7
3,6
5,7
3,4
3,4
3,8
SB
Rev
Sam
3,0
5,0
3,0
Gjennomsnitt
Antall
20,9 %
Stum Stmm
0
0
Antall
0,0 %
ESta
MSta
TSta
0
0
0
ESta
MSta
TSta
4
3
1
ESta
MSta
TSta
77
51
23
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
3,0
3,0
3,0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,6
4,1
4,1
5,9
3,7
4,0
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,6
3,6
3,7
5,6
3,0
3,2
3,5
Antall
17,6 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
19,0 %
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
7
Vorsteh Langhår
359
Født År
Totalt for Rasen
359
2015
Vorsteh Langhår
Født År
359
2014
Vorsteh Langhår
Født År
359
2013
Vorsteh Langhår
Født År
359
2012
Vorsteh Langhår
Født År
359
2011
Vorsteh Langhår
Født År
359
2010
Vorsteh Langhår
Født År
359
2009
Vorsteh Langhår
Født År
359
2008
Vorsteh Langhår
Født År
359
2007
Vorsteh Langhår
Født År
359
2006
Vorsteh Langhår
Født År
359
2005
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
1145
Antall Premieringer:
163
Antall Starter:
15
Antall Premieringer:
4
Antall Starter:
11
Antall Premieringer:
2
Antall Starter:
27
Antall Premieringer:
7
Antall Starter:
81
Antall Premieringer:
8
Antall Starter:
40
Antall Premieringer:
3
Antall Starter:
19
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
78
Antall Premieringer:
19
Antall Starter:
41
Antall Premieringer:
5
Antall Starter:
23
Antall Premieringer:
8
Antall Starter:
41
Antall Premieringer:
6
Antall Starter:
111
Antall Premieringer:
13
Antall
14,2 %
Gjennomsnitt
ESta
MSta
TSta
Stum
Stmm
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
150
175
226
24
114
3,4
3,4
3,4
5,3
2,9
3,0
3,5
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
Stil
0
2
2
3,0
3,0
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
2
1
2,7
3,0
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
6
22
3,9
3,8
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
22
25
3,6
3,5
Antall
26,7 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
5
Antall
18,2 %
0
4
3
10
ESta
MSta
TSta
0
4
4
ESta
MSta
TSta
1
24
0
1
1
Stum Stmm
1
6
JA
Fart
3,2
3,3
ESta
MSta
TSta
0
13
3
ESta
MSta
TSta
JA
Fart
0
2
2,8
3,1
1
9
2
Stum Stmm
2
27
ESta
MSta
TSta
0
7
15
ESta
MSta
TSta
4
3
7
ESta
MSta
TSta
7
8
17
Slv
SB
Rev
Sam
4,8
2,3
2,3
3,1
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,6
3,2
3,3
3,5
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,4
2,9
3,1
3,5
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,1
2,7
2,9
3,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,2
2,5
2,7
3,4
Fart
3,8
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,2
3,2
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,3
3,3
4,0
5,4
2,8
2,8
3,3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
3
8
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
8
JA
Fart
4,2
4,2
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
5,8
3,3
3,3
3,8
JA
Fart
Stil
Slv
3,0
3,2
3,2
5,5
SB
Rev
Sam
2,8
2,9
3,4
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,8
3,7
3,8
5,5
3,1
3,2
3,6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
3
4
Antall
11,7 %
Stil
JA
Antall
14,6 %
2,9
3,8
Antall
34,8 %
2,8
Gjennomsnitt
Antall
12,2 %
2,5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
24,4 %
3,6
Gjennomsnitt
Antall
0,0 %
Sam
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
7,5 %
Rev
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
9,9 %
SB
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
25,9 %
Slv
Gjennomsnitt
Stum Stmm
7
9
Født År
359
2004
Vorsteh Langhår
Født År
359
2003
Vorsteh Langhår
Født År
359
2002
Vorsteh Langhår
Født År
359
2001
Vorsteh Langhår
Født År
359
2000
Vorsteh Langhår
Født År
359
1999
Vorsteh Langhår
Født År
359
1998
Vorsteh Langhår
Født År
359
1997
Vorsteh Langhår
Født År
359
1996
Vorsteh Langhår
Født År
359
1995
Vorsteh Langhår
Født År
359
1994
Vorsteh Langhår
Født År
359
1993
Vorsteh Langhår
Antall Starter:
Antall Premieringer:
1
Antall Starter:
83
Antall Premieringer:
17
Antall Starter:
33
Antall Premieringer:
2
Antall Starter:
35
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
58
Antall Premieringer:
5
Antall Starter:
39
Antall Premieringer:
6
Antall Starter:
28
Antall Premieringer:
4
Antall Starter:
144
Antall Premieringer:
33
Antall Starter:
4
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
2
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
12
Antall Premieringer:
2
Antall Starter:
61
Antall Premieringer:
Antall
15
5
6,7 %
ESta
MSta
TSta
1
1
3
ESta
MSta
TSta
20
12
17
ESta
MSta
TSta
5
3
3
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,3
3,2
3,4
4,2
2,7
2,8
3,2
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,3
3,3
3,6
5,2
2,9
3,0
3,6
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,6
2,7
3,2
4,4
2,2
2,3
2,9
Antall
20,5 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
2
5
Antall
6,1 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Gjennomsnitt
Antall
0,0 %
ESta
MSta
TSta
5
10
4
ESta
MSta
TSta
5
5
5
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,4
3,4
3,8
5,4
2,9
2,8
3,5
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,8
2,9
3,0
4,8
2,5
2,5
3,1
Gjennomsnitt
Antall
8,6 %
Stum Stmm
0
0
Antall
15,4 %
ESta
MSta
TSta
11
9
11
ESta
MSta
TSta
3
5
5
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,4
4,1
4,1
5,4
3,8
3,8
4,0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,0
3,3
4,7
2,5
2,6
3,4
Gjennomsnitt
Antall
14,3 %
Stum Stmm
0
0
Antall
22,9 %
ESta
MSta
TSta
44
38
24
ESta
MSta
TSta
0
0
0
ESta
MSta
TSta
0
0
0
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,7
3,6
3,7
5,4
3,0
3,1
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
1,8
2,0
3,0
3,8
2,0
2,0
2,8
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
4,5
5,0
4,5
5,0
3,5
3,5
3,5
Antall
0,0 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
0,0 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Antall
16,7 %
ESta
MSta
TSta
5
0
4
ESta
MSta
TSta
10
6
11
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,5
3,3
4,0
5,6
3,0
3,0
3,7
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
2,8
2,7
3,0
5,1
2,4
2,5
3,3
Antall
8,2 %
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
Født År
359
1992
Vorsteh Langhår
Født År
359
1991
Vorsteh Langhår
Født År
359
1990
Vorsteh Langhår
Født År
359
1988
Vorsteh Langhår
Født År
359
Vorsteh Langhår
Antall Starter: 42094
Antall Starter:
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
25
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
66
Antall Premieringer:
9
Antall Starter:
1
Antall Premieringer:
0
Antall Starter:
49
Antall Premieringer:
Antall
3
4
0,0 %
ESta
MSta
TSta
1
0
0
ESta
MSta
TSta
7
2
3
ESta
MSta
TSta
18
2
26
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
2,3
2,7
2,7
JA
Fart
Stil
Slv
3,5
3,2
3,3
5,0
JA
Fart
Stil
Slv
3,4
3,0
3,1
5,4
Antall
0,0 %
0
0
ESta
MSta
TSta
0
0
0
ESta
MSta
TSta
0
0
3
5
11
Antall Premieringer: 8733
20,7 %
Sam
2,0
1,7
2,7
SB
Rev
Sam
2,7
3,1
3,8
SB
Rev
Sam
3,1
3,3
3,6
Gjennomsnitt
Stum Stmm
0
0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,0
4,0
5,0
2,0
2,0
3,0
JA
Fart
Stil
Slv
SB
Rev
Sam
3,0
3,0
3,3
5,2
2,7
2,7
3,6
Gjennomsnitt
Antall
8,2 %
Rev
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
0,0 %
SB
Gjennomsnitt
Stum Stmm
Antall
13,6 %
Slv
Stum Stmm
0
2
UtskriftsDato:
29. desember 2016