M2304-02 - Installasjonsprodukter

FDV-Produktkort
24.4.2017
M2304-02
Navn:
Videofordeler
Videofordeler
ABB-Welcome
Type:
M2304-02
EAN:
6955891805422
El-nummer:
6307584
Beskrivelse:
Opptil 4 utganger koblet til forskjellige leiligheter eller forskjellige stigere. Nødvendig
ved installering av avgreininger. Innfelt i standard montasjeboks, eller
overflatemontert gjennom hullet i midten av fordeleren.
Forpakning:
1/18
Enhet:
STK
K4
ETIM
ETIM 5.0
EC001349 (EC001349)
ETIM 6.0
EC001349 (EC001349)
ETIM 6
Function
Distribute
Installation technique
Bus system
Type of interface
ABB AS
Low Voltage Products
Postboks 94
1375 Billingstad
Bergenveien 12
1396 Billingstad
Telefon
03500
Web
www.installasjonsprodukter.no
www.abb.no/automasjonsprodukter
Organisasjonsnnummer
NO 982085160
© ABB Oy, Wiring Accessories 2017