Creto Avisa - Creto Megling AS

Februar
2017
MEGLING - ADVOKAT - FORVALTNING - REGNSKAP
Månedens utvalgte eiendommer!
E
L
TI
E
I
LE
L
TI
Kontor og lager - Kvenild, Tiller
L
L
TI
L
L
TI
U
Sutterø - Stjørdal
E!
I
LE
Kontor - Fossegrenda
L
TI
I
LE
L
TI
Kontor og lager - Leangen
E!
I
LE
Lager og kontor - Vestre Rosten
I
LE
Kontor - Torgård, Tiller
E!
E
L
E
TL
E
Kontor/butikk - Midtbyen
TI
IE
I
LE
Helsekontor - Jakobsli
E!
I
LE
LG
A
S
Næringstomt - Øysand
E!
I
LE
Kontor - Midtbyen
TI
R
FO
Lager og kontor - Leangen
E
TI
I
LE
L
TI
I
LE
Kontor - Tiller
Intet oppdrag for lite, intet for stort.
Ta kontakt for en uformell prat på telefon 982 39 625 / 917 33 464
• Creto Megling AS • www.creto.no •
Kontor
- VI GIR OSS IKKE
Kirsten Setsaas
Daglig leder/ megler.
Mob: 982 39 625
Oddvar Rakstang
Faglig leder/
Næringsmegler
Mob: 917 33 464
Eli Larsen
Økonomisjef.
Mob: 473 59 000
Elisabeth Lunde
Regnskap og
forvaltning.
Mob: 928 06 469
Ole Kristian Berg
Vaktmester.
Mob: 928 06 332
Anders Wold Grut
Tømrer med fagbrev
Mobil: 479 61 883
Ole Jørgen Schei
Advokat.
Mob: 928 06 437
Morten K Andersen
Advokat.
Mob: 928 06 400
Intet oppdrag for lite, intet for stort.
Ta kontakt for en uformell prat på tlf. 982 39 625 / 917 33 464
FOR SALG
Ca. 5 daa næringstomt Øysand
Adresse: Øysand
•
•
•
•
•
Ca. 5031 kvm eiet tomt inntil hovedfartsåren til Orkanger og Møre.
Meget god adkomst rett ved E39 på Øysand.
God profilering mot E 39: Trafikktetthet ved bomstasjonen på Øysand er ca. 10 000 kjøretøy pr. dag.
Bakre del av tomten er fast steingrunn, ifølge selger.
Det er i 2008 prosjektert et næringsbygg med grunnflate 1080 kvm på tomten. Rammetillatelsen må søkes på nytt.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Kontorlokaler i attraktivt industriområde
Adresse: Torgårdstrøa 12
• Eiendommen ligger i et attraktivt industriområde for lager, logistikk og
transport syd for Trondheim. Lett tilgang til E6 syd, Klæbu og til Trondheim
sentrum.
• Kontor: Ca. 95,5 kvm BTA i 2. etasje.
• Det er 2 cellekontor og et åpent kontorareal.
• Gjennomgående god standard med fliser på gulv og lyse vegger, balansert
ventilasjon, fjernvarme og solfilm på vindusruter.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
2
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
• Det er felles inngangsparti, spiserom, toaletter og dusj for 2 bedrifter i
etasjen.
• Arealet kan ledigstilles på kort varsel.
•Parkering
Creto Megling AS - www.creto.no
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no
TIL LEIE
Ledig lager og kontor på Tiller - Tidligere Gaute.
Adresse: Kvenildmyra 6
1. etasje:
• Lager ca. 115 kvm BTA, kan tilpasses leietaker.
• Kontor ca. 15 kvm BTA ved inngangsdør.
2. etasje:
• Kontor mot Østre Rosten Ca. 162 kvm BTA, kan tilpasses leietaker.
• Kontor mot parkering: Ca. 31 kvm BTA
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
Nytt bygg: 2. etasje
• Ca. 2300 kvm BTA lager og kontor. Kan deles til flere leietakere.
Nytt bygg: 3. etasje
• Kontor ca. 43 kvm BTA. 2 kontor med et felles åpent areal. Felles toalett og
kjøkken i etasjen.
• Utmerket profilering mot Østre Rosten som har mye trafikk.
• Lett tilgjengelighet til E6 Syd ved Sandmoen. Bussholdeplass ved bygget.
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Kontor og lager sentralt på Leangen
Adresse: Travbaneveien 6
• 2. etasje: Ledig areal er totalt ca. 100 – 511 kvm BTA kontor og lager.
• Arealet i består av 4 lyse kontor i varierende størrelse og 2 lagerareal med
løftebukk fra 1. etasje.
• Travbaneveien 6 ligger sentralt på Leangen med kort adkomst ut til E6 øst og
Omkjøringsveien.
• Det er få minutter i tunnel inn til Solsiden, sentrum og Brattøra.
• Eiendommen er bygget i 2001.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
TIL LEIE
•
•
•
•
•
Tilgang til stor takterrasse.
Det er heis og ventilasjon i bygget.
Et forholdsvis antall parkeringsplasser er tilgjengelig for leietakere.
Leietid 3 år + 1 år + 1 år.
Arealet kan deles til flere leietakere.
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Jakobsliveien 1 ”Helsehuset” på Skovgård.
Kontorlokaler i Fjordgata
Adresse: Jakobsliveien 1
Adresse: Fjordgata 50
•
•
•
•
•
• Ca. 181 kvm BTA kontorlokaler i 2. etasje i den flotte bryggrekken i Fjordgata.
• Består av åpent areal, 2 cellekontorer avdelt med glassvegger, møterom,
kjøkken og toaletter.
• Vinduer mot Fjordgata. Lokalet kan tilpasses etter leietakers behov.
• Parkett på gulv og lyse vegger.
• Arealet er ledigstilt.
Tilbygg ferdigstilt januar 2017.
2-3 rom kan leies ut på heltid.
Muligheter for leie rom deltid.
Det er god parkeringsdekning og buss stopper utenfor lokalene.
Leietakere er tannlege, fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, massasje, coach
mm
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no
3
TIL LEIE
Lager med egen kjøreport - Vestre Rosten
Adresse: Vestre Rosten 88 B
•
•
•
•
Lager: Ca 185 kvm BTA med egen kjøreport. Netting-skille mellom leietakere.
Kontor i 2. etasje: 50 - 120 kvm BTA. 2 store åpne kontor.
Felles møterom kjøkken og toaletter. Lyse pene lokaler.
Vestre Rosten er et attraktiv næringsområde nært E6 syd ved
Tonstadkrysset.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
• Bygget ligger i umiddelbar nærhet er 3 T Rosten, Mediahuset, Trekanten og
”gamle ” Fokusbygget ”.
• Arealene ledigstilles 01.06.2017
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Ca 630 kvm BTA kontor av god standard sentralt i Midtbyen.
Adresse: Olav Tryggvasons gate 35
• 3. etasje med heis rett inn til arealet.
• Arealet består av 11 kontor langs 3 fasader med en midtre sone med
møterom, samtalerom og rullearkiv.
• Det er mulighet for 4 arbeidsstasjoner på 8 av kontorene.
• Det er treningssenter i 1. etasje og kjeller.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
TIL LEIE
•Sykkelparkering.
• Arealet kan deles opp til flere leietakere.
• Arealet er ledigstilt.
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Ca. 405 kvm BTA lager/verksted med kontor
Lager med kjøreport og kontor - Leangen
Adresse: Industriveien 1
Adresse: Ranheimsveien 7 A
Meget sentral beliggenhet på Heimdal i Industriveien.
• Lokalet ligger i sokkel med profilering mot hovedveien inn til Heimdal sentrum
fra nord.
• Ca 405 kvm BTA lager hvorav ca 51 kvm BTA er kontor og kjøkken.
• Det er 1 kjøreport inn til lager/verksted.
• Arealet er ledigstilt.
•
•
•
•
•
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
4
Ca 300 kvm BTA lagerareal med kjøreport. Ledigstilles april 2017.
Ca. 145 kvm BTA i 3. etasje; 7 kontor og åpent areal. Ledig.
Sentral beliggenhet inntil E6.
Gode profileringsmuligheter på fasade.
Parkering på egen tomt inkludert i leien.
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no
TIL LEIE
Midt i sentrum med terrasse og utsikt over byens tak og stiftsgårdparken.
Adresse: Nordre gate 8
•
•
•
•
•
AREAL 1: Ca. 188 kvm BTA mot Stiftsgården.
AREAL 2: Ca. 175 kvm BTA mot Nordre gate.
Begge areal får inngang fra felles overbygget takterrasse.
Innbydende lyse kontorlokaler med god standard. Renovert i 2014.
Store flotte vinduer/ lysflater, delvis fra tak til gulv.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
• Store rom med stor takhøyde som egner seg for kontorlandskap.
• Felles inngangsparti, kjøkken, innglasset takterrasse og toaletter.
• 3 p-plasser kan leies i bakgård.
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
3 kontorareal til leie i forholdsvis nyoppussede lokaler sentralt i Fossegrenda.
Adresse: Fossegrenda 30 B
• Areal 1. etasje: Ca. 267 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Inneholder 1 stort åpent
areal med gjennomlys. Egen inngangsdør fra parkering. Eget kjøkken og felles
toalett.
• Areal 1. etasje: ca 74 kvm BTA 2 single kontor + åpent areal.
• Areal 2. etasje: Ca. 117 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Inneholder 1 stort areal
og et spise/møterom.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
TIL LEIE
Rimelige kontor sentralt på Tempe
• Ca. 270 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Inneholder 6 single kontor, kjøkken +
åpent areal.
• Mindre lagerareal er tilgjengelig.
• Området har en meget sentral beliggenhet i indre randsone med god
tilgjengelighet til Trondheim sentrum, Sluppen, E6 øst og E6 syd og
hovedfartsåren Omkjøringsveien.
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Attraktive kontorlokaler på Solsiden i Snekkerbygget
Adresse: Tempeveien 17
Adresse: Beddingen 14
•
•
•
•
Ca. 140 kvm BTA kontor i 2. etasje sentralt på Tempe.
9 kontor i varierende størrelse hvorav 4 store kontor for 2-3 kontorplasser.
Felles toalett og garderober i kjeller.
Leietaker disponerer et forholdsmessig antall parkeringsplasser sammen med
byggets øvrige leietakere.
• Leietakere i bygget er Reistad Buss og Sixt.
•
•
•
•
•
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Lyse lokaler i 4. etasje i åpent kontorlandskap. 50-340 kvm BTA
Lokalet har tilgang til gode felles møterom, trivelig felles kjøkken / sosial sone.
Lokalet kan leies i sin helhet eller deles mellom flere leietakere.
Lydplater i tak gir gode arbeidsforhold.
Sentral og attraktiv beliggenhet med kort avstand til buss, jernbane og alle
byens fasiliteter.
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no
5
TIL LEIE
TIL LEIE
Næringslokaler
2. etasje: Lyse og praktiske lokaler for en rimelig leie
Adresse: Carl Johans gate 4
Adresse: Østre Rosten 84 F
•
•
•
•
•
• Areal 1: Ca 148 kvm BTA som består av 4 cellekontor, åpent areal og møterom.
Felles kjøkken i etasjen.
• Areal 2: Ca. 212 kvm BTA som består av 7 cellekontor, åpent areal med kjøkken
og møterom .
• God standard.
• Parkering inngår i leien.
• Eiendommen har gode profileringsmuligheter mot Østre Rosten som er en
hovedfartsåre mellom Rosten og Sandmoen.
Ca 90 kvm BTA rektangulært lokale med inngang og vindu mot gaten.
Tilgang til toalett bak lokalet.
Oppussing for egnet formål avtales med utleier.
Her er det muligheter for forskjellige bransjer.
Et av «Midtbyens beste strøk for butikker og servering».
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Lade - Kontorer i attraktiv handelsområde.
Kontor/butikk areal sentralt i Midtbyen
Adresse: Haakon VII gt 17
Adresse: Fjordgata 62
•
•
•
•
• Ca. 127 kvm BTA åpent areal i 1.etg som kan benyttes som kontor / butikk.
Arealet disponerer vindusplass mot Fjordgata.
• Arealet er ledigstilt.
• Beliggende meget sentralt i Midtbyen med få meters avstand til alle byens
fasiliteter.
• Ravnkloa i umiddelbar nærhet. Kort vei til jernbanestasjonen som er byens
største trafikk-knutepunkt, kun 5 min. gange unna.
2.etasje: kontorer med ulike størrelser.
Praktiske kontorer med mye trafikk og aktivitet i nærområdet.
Utvendig parkering medfølger.
Felles spiserom / kjøkken
Ledig omgående
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Kontor
UTLEID!
Her kommer nye kontor
Kontor i nytt kjøpesenter på Tiller - Østre Rosten
Spennende nybygg på ”Taket av kjøpesenteret”
Adresse: Ivar Lykkes vei 10
Adresse: Falkenborgveien 9, Sirkus Shopping
Ledige areal 3. etasje:
• Ca. 14 single kontor eller annen oppdeling i henhold til behov.
• Totalt 460 kvm BTA kontorareal. Felles kjøkken og toalett.
• Leietakere i 3. etasje er Fresh Fitnes og Vær AS
• Garasjekjeller. Det er handel i 1. og 2. etasje.
• Beliggenhet rett over gaten for Coop OBS Bygg, Coop Extra, XXL og nabo til
elektrokjeden Lefdal.
• Eiendommen er lett tilgjengelig både fra E6 og Østre Rosten/Tiller.
•
•
•
•
•
•
•
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
6
Glassbygg i 2 etasjer med takterrasse.
Plan 1 har et areal på totalt 933 m2. Kan deles fra 6-8 kontorplasser.
Plan 2 har et areal på totalt 561 m2. UTLEID!
Andel f.arealer som f.eks gangbro, kantine, møterom, garderober m.m. kommer i tillegg.
Bygget kan deles inn til flere leietakere.
Eiendommen har 845 p-plasser og heis (og båreheis). En p-plass pr arbeidspl. i kontortid.
Felles kantine i 3.etasje. i kjøpesenterbygget. Det er tilgang til og fri bruk av 3 ulike
møterom som er utstyrt med AV utstyr, samt stor felles garderobeavdeling med dusj for
damer og herrer.
• Sentralt beliggende i forhold til buss, tog m.m.
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no
TIL LEIE
TIL LEIE
Kontor med parkering sentralt på Sluppen.
Kontor, lager og uteareal sentralt på Heggstadmoen. Lett adkomst til E6.
Adresse: Sluppenveien 3
Adresse: Heggstadmyra 11
• 2. etasje ca. 345 kvm BTA inkl andel fellesareal.
• Totalt 16 kontor, et åpent areal ca. 40 kvm BTA, spiserom, møterom og
garderobe/ toalett.
• Kan deles i 2 (3) leieareal.
• Mulighet for leie av garasje. Hvert garasjeløp er på 126 kvm BTA.
• Ca 10 p-plasser inngår i leien.
• Eiendommen ligger sentralt på Sluppen, lett adkomst til E6, Omkjøringsveien
og sentrum.
Kontor i 2. etg: Ca. 158 kvm BTA inkl. spiserom
• Ca. 188 kvm BTA + ca. 206 kvm BTA nyrenoverte åpne areal som kan inndeles
etter behov.
• Kontorarealene kan leies ut til flere leietakere.
• Lager/telt med kjøreport ca. 350 kvm BTA.
• Muligheter for inngjerdet uteareal ved lageret.
• Lager leies kun ut sammen med kontor.
• Ledig for overtakelse.
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
Hyggelige kontorlokaler i Midtbyen v/gamle bybro
Adresse: Kjøpmannsgata 5
• 2. etg: Ca 86 kvm BTA - Lyse kontor mot Kjøpmannsgata
• 4.etg: Ca 324 kvm BTA kontor mot Nidelva
•Heis
•Ledig.
• Bryggen ligger sentralt til med kort avstand til sentrum og nærliggende
servicetilbud.
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
TIL LEIE
TIL LEIE
Helserelaterte kontor i Heimdal.
Næringslokaler - Servering
Adresse: Ringvålveien 3
Adresse: Gjelvangveita 2
•Seksjonen ligger 2. etasje med heis og er
tilpasset et medisinsk senter.
•Alle kontor har vask.
•Lydtette dører og vegger til legekontor.
•Felles resepsjon spise-/vente-/sanitære
rom.
•Areal leies ut samlet eller single kontor i
fellesskap.
•Venterom i glassoverbygg og i gangarealet
•Det er pt. 10 leietakere i arealet.
Kirsten Setsaas • Mob: 98 23 96 25
[email protected]
Oddvar Rakstang • Mob: 917 33 464
[email protected]
• Totalt areal ca 260 kvm BTA
• Ca 140 kvm BTA i 1 etg som består av
åpent areal, kjøkken og 3 toaletter
• Ca 120 kvm BTA kjeller for varelagring.
• Lokalet er under oppussing og kan
tilpasses ny leietaker.
• Arealet ledigstilles etter avtale.
• Meget attraktiv beliggenhet mellom Olav
Tryggvasons gate og Carl Johans gt/bak
2 Rom og Kjøkken/Husfliden.
Kirsten Setsaas • Mob: 98 23 96 25
[email protected]
Oddvar Rakstang • Mob: 917 33 464
[email protected]
www.creto.no
www.creto.no
TIL LEIE
Rimelig lager med lasterampe og kontor bak Dora.
Adresse: Kobbes gate 10
Areal 1:
• Totalt ca. 527 kvm BTA kombinasjonsareal som kan deles opp. Lasterampe
med port. Arealet inneholder lager, kontorer, spiserom med kjøkken og
toaletter.
• Ledig omgående
• Arealet kan deles opp
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
• Sentral beliggenhet på Nyhavna
• Det er planer om å bygge ut havneområdet med ny bystruktur, næring og
bolig.
Creto Megling AS - www.creto.no
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no
7
TIL LEIE
TIL LEIE
Lysøysundet - Delikat eiendom ved sjøen for utleie til firma
Vikaune Industripark - Sveberg
Adresse: Øyaveien 44
Adresse: Sveberg
•
•
•
•
Nyrenovert eiendom ved sjøkanten i Lysøysund.
Passer utmerket til firma som ønsker en flott fritidseiendom for ansatte.
Egnet til kursvirksomhet / seminar.
Beliggenhet ved sjøkanten og kvaliteten på bygget gjør dette til en spesiell plass
som vil bli meget populær blant ansatte og samarbeidspartnere.
• Eiendommen inneholder 2 kjøkken, 5 store soverom, bar, stor stue / spisestue,
2 store terrasser i 1.etasje, mediarom / møterom, overbygget terrasse i sokkel,
vaskerom og 2 bad.
•
•
•
•
•
•
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
Ca. 400 m2 produksjonshall/ verksted + kontorer etter behov.
I produksjonshall er det muligheter for traverskran.
Kjøreporter på begge sider av bygget.
Det blir to etasjer kontorer, resepsjon, møterom, sosiale rom etc.
Planlagt ferdigstillelse sommer 2018.
Bygges for utleie
FOR SALG
20 KM
km
15
20km
15 KM
SVEBERG
HOMMELVIKA
Sveberg Handels- og Næringspark
•Totalt 220 daa. Det er til nå solgt ca 70 daa.
•Tomter fra 5-10 daa fradeles.
•Området skal benyttes til kontor og industri samt plasskrevende
handels- og tjenestevirksomhet. Kjøpesenter inngår ikke i formålet.
Kirsten Setsaas
Mob: 98 23 96 25 • [email protected]
Arkidéco as
Planlagt byggestart vei februar 2017.
Adresse: Sveberg
Oddvar Rakstang
Mob: 917 33 464 • [email protected]
TIL LEIE
•Grad av utnytting innenfor planområdet skal være minimum %-BYA =
50 % og maksimum %- BYA = 75 %.
I grad av utnytting er med parkering på terreng. Areal under terreng
skal ikke regnes med.
•Planlagt byggestart vei januar 2017.
Creto Megling AS - www.creto.no
FOR SALG
Tangen, Stjørdal - Lager/verksted med kjøreporter
Muruvik Næringspark næringstomt
Adresse: Wessels vei 2 (Stjørdal)
Adresse: Muruvik Næringspark
•
•
•
•
•
•
•
• Utviklingseiendom på 50-102 dekar regulert til industri og lager.
• Eiendommen overdras gjennom salg av aksjer i Muruvik Næringspark AS.
• Attraktiv og strategisk beliggenhet mellom Trondheim og Stjørdal.
• Muruvik Næringspark ligger ca. 26 km øst for Trondheim og ca 9 km vest for Stjørdal.
• Tillatt utnyttelsesgrad for eiendommene er 60% BYA og er spesielt godt egnet for
bedrifter som driver industri / lager / transportvirksomhet og har behov for større/
nyere lokaler.
Ca 1600 kvm BTA lager og verkstedareal + messaninareal for kontor o.l.
Arealet kan deles opp til flere leietakere.
Flere kjøreporter kan settes inn ved behov.
Ca. 6 m takhøyde. Ca. 500 kvm BTA av arealet har en takhøyde på ca. 9 m.
Bygget i 1991. Tilbygg i 2001.
Tilgang til kantine, møterom, trimrom og badstue. Arealet er sprinklet.
For større leietaker kan gårdeier gjøre fasadeendringer o.l. for å tilpasse arealet
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
8
Kirsten Setsaas
Oddvar Rakstang
Mob: 98 23 96 25 • [email protected] Mob: 917 33 464 • [email protected]
Creto Megling AS - www.creto.no
• Salg • Kjøp • Utleie • Forvaltning • Ring oss i dag for en uforpliktende samtale. Tlf. 982 39 625/917 33 464 • www.creto.no