Program ph.d. - Bergen kommune

Program ph.d.-samling
Tid: 2. februar kl. 12.00-15.00
Sted: Møterom 224/225, Bergen Rådhus
12.00: Velkommen ved kommunaldirektør Nina Mevold
12.15: Lunsj og mingling med fremvisning av deltakernes forskningsprosjekter
13.00: Hvordan jobber vi med forskning, innovasjon og utdanning i Byrådsavdeling for helse
og omsorg?
Benedicte Løseth, seksjonssjef, seksjon for helse og omsorg
Marianne N. Solbakk, rådgiver Kunnskapskommunen
Kort om Kunnskapskommunen Helse Omsorg Bergen
Rune Eidset, rådgiver, Etat for alders og sykehjem
Forskningens plass i sykehjemsetaten
13.30 Innlegg:
Synnøve Fluge, ph.d.-kandidat, sosiologisk institutt UiB,
Forskning på sensitive felt - Om etiske betraktninger i en forskerhverdag
Marte Knag Fylkesnes, ph.d.-kandidat, Hemilsenteret, UiB,
Flerkulturelt barnevern
Gunnhild Johnsen Hjetland, offentlig ph.d., Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen
kommune,
Lysterapirom for sykehjemspasienter med demens
Janiche Helen Pedersen, offentlig ph.d., Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen
kommune,
Ungdom, kropp og kroppsøving. Videregående elevers syn på egen kropp og erfaringer med
ordinær og tilrettelagt kroppsøving
Programmet fortsetter på neste side
14.30 Felles finansieringskilder
Mai Camilla Munkejord, ph.d./ forsker, Uni Research Rokkansenteret, professor, UiT NAU
og medlem av programplanutvalget til FORKOMMUNE,
FORKOMMUNE, nytt forskningsprogram for kommunene
14.50 Veien videre ved Bergen kommune
15.00 Slutt